Note 12: Investeringer i nybygg og nyanlegg

Del 1: Total oversikt

Total oversikt
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Avvik
Investeringer i nybygg og nyanlegg 838 783 900 862 600 000 868 019 649 29 235 749
Herav finansiert ved:        
Lån 489 444 447 587 482 000 529 427 702 39 983 255
Tilskudd 19 555 949 16 800 000 57 276 672 37 720 723
Refusjoner 166 867 474 123 318 000 119 123 880 -47 743 594
Egenkapital overført fra driftsregnskapet 13 991 441 0 13 991 441 0
Egenkapital fond 136 269 849 120 000 000 136 269 849 0
Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler 12 654 738 15 000 000 11 930 104 -724 634
         
Avvik investering/finansiering 0 0 0 0

Del 2: Vesentlige investeringer i nybygg og anlegg

Prosjekt 2272 Kistefossdammen barnehage
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Avvik
Investeringer i nybygg og nyanlegg 7 541 690 29 000 000 8 327 278 785 589
Herav finansiert ved:        
Øremerket tilskudd 0 0 0 0
         
Avvik (ligger i samlet finansiering) 7 541 690 29 000 000 8 327 278 785 589

Bevilgning er overført fra 2015 til 2016 pluss ny bevilgning i 2016 i HP 2016-2019

Prosjekt 2566 Nesøya skole og idrettshall
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Avvik
Investeringer i nybygg og nyanlegg 58 514 829 21 000 000 71 834 394 13 319 565
Herav finansiert ved:        
Øremerket tilskudd 0 0 7 000 000 -7 000 000
         
Avvik (ligger i samlet finansiering) 58 514 829 21 000 000 64 834 394 6 319 565

Restbevilgning overføres delvis fra 2015 til 2016.

Prosjekt 2569 Landøya ungdomsskole
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Avvik
Investeringer i nybygg og nyanlegg 2 221 149 5 000 000 2 436 385 215 236
Herav finansiert ved:        
Øremerket tilskudd 0 0 0 0
         
Avvik (ligger i samlet finansiering) 2 221 149 5 000 000 2 436 385 215 236

Bevilgning er overført fra 2015 til 2016 pluss ny bevilgning i 2016 i HP 2016-2019

Prosjekt 2586 Heggedal skole - utvidelse
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Avvik
Investeringer i nybygg og nyanlegg 142 187 216 180 000 000 91 231 210 -50 956 007
Herav finansiert ved:        
Øremerket tilskudd 0 0 5 000 000 -5 000 000
         
Avvik (ligger i samlet finansiering) 142 187 216 180 000 000 86 231 210 -55 956 007

Ny bevilgning i 2016 i HP 2016-2019 pluss ekstra bevilgning 1.tertial 2016

Prosjekt 3014 Gullhella omsorgsboliger
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Avvik
Investeringer i nybygg og nyanlegg 88 314 924 65 000 000 95 281 939 6 967 015
Herav finansiert ved:        
Øremerket tilskudd -404 464 0 2 446 672 -2 851 136
         
Avvik (ligger i samlet finansiering) 88 719 388 65 000 000 92 835 267 4 115 879

Restbevilgning overføres delvis fra 2015 til 2016.

Prosjekt 3231 Nesbru sykehjem
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Avvik
Investeringer i nybygg og nyanlegg 51 112 277 105 000 000 69 149 696 18 037 418
Herav finansiert ved:        
Øremerket tilskudd 0 0 0 0
         
Avvik (ligger i samlet finansiering) 51 112 277 105 000 000 69 149 696 18 037 418

Bevilgning er overført fra 2015 til 2016 pluss ny bevilgning i 2016 i HP 2016-2019

Prosjekt 4831 Holmen svømmehall
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjett 2015Avvik
Investeringer i nybygg og nyanlegg 32 638 119 65 000 000 45 386 936 12 748 817
Herav finansiert ved:        
Øremerket tilskudd 0 0 0 0
         
Avvik (ligger i samlet finansiering) 32 638 119 65 000 000 45 386 936 12 748 817

Bevilgning er overført fra 2015 til 2016 pluss ny bevilgning i 2016 i HP 2016-2019