Note 4: Garantier gitt av kommunen

Garantier
Org.nr.OrganisasjonsnavnType garantiOpprinnelig garantiGarantibeløp 2015Garantien utløper
           
875702262 Nesøya Idrettslag Selvskyldner garanti 10 000 000 7 083 310 01.05.24
875702262 Nesøya Idrettslag Selvskyldner garanti 5 000 000 4 750 000 18.03.25
971460490 Nedre Bleiker Barnehus Selvskyldner garanti 1 430 000 115 455 01.12.20
971460490 Nedre Bleiker Barnehus Selvskyldner garanti 700 000 485 558 01.03.32
971495537 Frydendal barnehage  Selvskyldner garanti 2 192 875 449 403 01.04.20
971568518 Holmen idrettsforening Selvskyldner garanti 5 200 000 2 211 640 02.01.25
975820645 Asker Skiklubb Selvskyldner garanti 5 300 000 4 610 985 01.06.24
977233690 Stiftelsen Risenga bo og omsorgssenter Selvskyldner garanti 50 000 000 22 499 450 12.03.29
977233690 Stiftelsen Risenga bo og omsorgssenter Selvskyldner garanti 52 000 000 23 399 920 08.06.29
980721981 Vardåsen Andelsbarnehage BA Selvskyldner garanti 7 535 000 3 579 104 01.04.30
981458168 Ånnerudtoppen Barnehage Selvskyldner garanti 10 089 000 2 854 875 01.01.32
981663519 Asker Golfklubb Selvskyldner garanti 9 000 000 8 262 604 12.07.32
983376312 Asker Eiendomsforvaltning AS (Vestre Nes) Selvskyldner garanti 19 937 428 4 274 040 15.03.32
983376312 Asker Eiendomsforvaltning AS (Oppsjømarka) Selvskyldner garanti 14 500 000 7 880 890 15.03.33
983376312 Asker eiendomsforvaltning AS Selvskyldner garanti 10 000 000 5 833 250 10.03.33
983442935 Torstadtunet AS Selvskyldner garanti 40 000 000 23 333 000 10.03.33
983442935 Torstadtunet AS Selvskyldner garanti 77 000 000 17 725 140 16.09.30
      319 884 303 139 348 624  
974439743 Båstadmyra barnehage SA Simpel garanti 4 970 000 1 698 057 01.02.25
976033205 Asker Seilforening Simpel garanti 2 700 000 578 300 15.05.41
979630905 Billingstad barnehage Simpel garanti 7 574 511 3 369 930 15.02.30
979630905 Billingstad barnehage SA Simpel garanti 1 500 000 761 370 12.01.34
979700547 Vollen Ungdomslag Simpel garanti 1 395 000 122 410 24.11.17
982905605 Erteløkka borettslag Simpel garanti 14 300 000 10 223 380 10.06.33
985520488 Asker Rideklubb Simpel garanti 2 435 125 2 289 754 01.11.45
956804140 Sem barnehage Simpel garanti 1 200 000 874 725 01.11.33
971495081 Bjerkås Barnehage Simpel garanti 2 686 000 462 148 01.02.21
971568518 Holmen idrettsforening Simpel garanti 1 000 000 640 000 08.12.23
976094336 Torp Høymyr Andelsbarnehage Simpel garanti 4 182 000 1 533 400 01.06.26
977132606 Stift. Barnas Asker Simpel garanti 2 810 000 158 928 01.11.18
980151352 Askervangen Borettslag Simpel garanti 24 575 000 15 442 860 30.12.29
980480798 Holmen Tennisklubb Simpel garanti 15 000 000 14 064 088 01.04.41
985035563 Gullhella barnehage Simpel garanti 17 024 000 10 356 251 01.04.34
      103 351 636 62 575 601  
           
Sum garantier     201 924 225  

Asker og Røyken kommune godkjente i 2011 opprettelse av kassekreditt med en trekkramme på inntil 4,5 millioner til Bråset bo- og omsorgssenter IKS.

Del 2 Innfrielser og tap

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.

Det er ikke gjort noen vurderinger om noen av garantiene kan bli gjort gjeldende mot Asker kommune.