Asker kommune har ingen kommunale foretak. Oversikten viser fordringer og gjeld (inkludert avsatt beløp) per 31.12 samt overførte beløp til interkommunale samarbeidsparter i 2015.

Fordringer og gjeld
Admin. kommuneVirksomhetFordringGjeldTotalt utgiftsført 2015
BærumLegevakten   -8 046 608 15 551 894
BærumKemneren 998 365*   10 282 039
BærumBarnevernsvakten   -2 400 000 2 200 000
BærumKrisesenteret   -1 620 487 3 323 958
BærumVestregionsamarbeidet 49 461 -9 420 764 558
AskerBRAHL 0 0 0
AskerVEAS     20 853 232

* fordringen er for mye betalt i 2015 iht. regnskapet i BK, men ikke bokført i AK regnskap