Note 5: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid

Asker kommune har ingen kommunale foretak. Oversikten viser fordringer og gjeld (inkludert avsatt beløp) per 31.12 samt overførte beløp til interkommunale samarbeidsparter i 2015.

Fordringer og gjeld
Admin. kommuneVirksomhetFordringGjeldTotalt utgiftsført 2015
BærumLegevakten   -8 046 608 15 551 894
BærumKemneren 998 365*   10 282 039
BærumBarnevernsvakten   -2 400 000 2 200 000
BærumKrisesenteret   -1 620 487 3 323 958
BærumVestregionsamarbeidet 49 461 -9 420 764 558
AskerBRAHL 0 0 0
AskerVEAS     20 853 232

* fordringen er for mye betalt i 2015 iht. regnskapet i BK, men ikke bokført i AK regnskap