Administrasjon og ledelse

Dette har kommunen oppnådd

 • Gjennomført kommune- og fylkestingsvalg.
 • Innovasjonsstrategien «Blikk for muligheter» ble vedtatt av kommunestyret.
 • Handlingsplan mot korrupsjon ble vedtatt av kommunestyret.
 • Etablert felles utredningsarbeid med nabokommunene knyttet til kommunereformen.
 • Startet et lederutviklingsprogram for kommunens 250 ledere med fokus på innovasjons- og endringsledelse.
 • Utviklet modeller og metodikk for medborgerskap og samskaping. 

Dette skal kommunen jobbe videre med

 • Tilrettelegge for det politiske arbeidet med kommunereformen.
 • Digitalisere flere styringsdokumenter.
 • Digitalisere administrative prosesser og fjerne tidstyver.
 • Videreføre arbeidet med medborgerskap og samskaping. 

Små og store begivenheter

 • Handlingsprogram 2016-2019 ble digitalisert.
 • Manntallet ble digitalisert i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget.
 • Ny rekord i antall besøk på Kunnskapssenteret.
 • Støtteverktøyet til kommunens prosjektmetodikk har hatt stor spredning nasjonalt.