Innledning

Kort beskrivelse av tjenesteområdet 

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, virksomhetsstyring og internkontroll, analyse- og utredningsarbeid, samfunnsutvikling, driftsstøtte til virksomhetene og kommunikasjonstjenester.

Tjenesteområdet omfatter økonomiavdelingen, HR-avdelingen, utviklingsavdelingen og stabs- og servicefunksjoner i Strategi og samfunn. Kommunerevisjonen, som rapporterer til kontrollutvalget, inngår som en del av tjenesteområdet.