Brukere

Dette har kommunen oppnådd

  • Brukerundersøkelsene viser at brukerne er godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud, service og muligheten for brukermedvirkning.
  • Åtte utgivelser av ASKER-posten er distribuert til alle kommunens husstander.
  • Antallet besøk på kommunens nettsider økte med 13 prosent.
  • Antallet likere på kommunens Facebook-tjeneste økte sterkt. 

Dette skal kommunen jobbe videre med

  • Legge til rette for økt brukermedvirkning, medborgerskap og samskaping i utviklingen av kommunens tjenestetilbud.