Innledning og mål

Kort beskrivelse av fokusområdet 

Asker kommune skal levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til brukere og innbyggere, og arbeider systematisk med å sikre dette gjennom mål- og resultatstyring.

I tillegg til de generelle målene nedenfor, har alle tjenesteområder definert spesifikke mål som skal sikre riktig kvalitet og utvikling av de enkelte tjenestene.

Måloppnåelse 

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. 

Måloppnåelse
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B.1. God kvalitet .B.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,93
B.2. Tilgjengelige tjenester. B.2.1. Service og tilgjengelighet.  Meget bra
(81-100 poeng)
Bra
(61-80 poeng)
 Dårlig
(1-60 poeng)
Ikke målt 
B.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,73
B.3. God bruker-medvirkning.B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,68

Resultatene fra brukerundersøkelsene viser at brukerne er godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud, service og muligheten for brukermedvirkning. Resultatene har vært stabilt gode de siste årene, og viser for to av indikatorene en liten økning fra 2014. 

Forbrukerrådet gjennomfører jevnlig tester av kommunenes service. Det ble ikke gjennomført slik test i 2015, og det mangler derfor resultat for indikatoren B.2.1.