Kultur, frivillighet og fritid

Dette har kommunen oppnådd

 • Kulturplanen 2016-2026 med prioriteringer for 2016-2020 ble vedtatt.
 • Strategiplan for Asker bibliotek 2015-2026 ble vedtatt.
 • Plan for ivaretagelse av naturmangfold ble vedtatt.
 • Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for idrett-, friluftsliv og fysisk aktivitet ble igangsatt.
 • Kulturhuset og biblioteket har økt antall utleieforhold, besøk og utlån.
 • Antall treningstimer i idrettshallene per oppmeldte idrettslag har økt.
 • Ny idrettshall på Drengsrud og ved Nesøya skole ble tatt i bruk.
 • Treningsparker i Vollen og Heggedal ble åpnet.
 • Arnestad og Risenga kunstgressbaner er rehabilitert.
 • 10 av totalt 20 planlagte bolignære rundløyper/turstier er ferdigstilt i samarbeid med Den Norske Turistforening/Asker Turlag.
 • Heggedal bibliotek, seniorsenter og Heggedal nærmiljøsentral ble slått sammen til et innbyggertorg, med prøvedrift og forberedelser til planlagt åpning av nytt innbyggertorg på sentrumstomta i Heggedal.

Dette skal kommunen jobbe videre med

 • Utarbeide en kulturarenaplan for å vurdere kulturlivets samlede behov for lokaler til øving og fremføringer.
 • Implementere Kommunedelplan for idrett-, friluftsliv og fysisk aktivitet.
 • Utvikle et konsept for innbyggertorg i alle nærsentrene i Asker, som skal være et aktivitetssenter for økt samskaping og medborgerskap for alle i nærområdet.
 • Utarbeide ny samarbeidsavtale med Asker kirkelige fellesråd for å gi bedre forutsigbarhet for kirken og andre trossamfunn.

Små og store begivenheter

 • Asker Kulturfestival ble gjennomført for første gang.
 • Etablert tilbud om sommerbibliotek på Hvalstrand.
 • Etablert språkkafé for arbeidsinnvandrere med frivillig arbeidshjelp.
 • Jul med Teskjekjerringa ble satt opp i Kulturhuset.
 • Barnas Verdensdager 2015 ble gjennomført i Kulturhuset.
 • Gjennomført sommerleir på Hudøy med 80 barn fra Asker.
 • Kulturskolen satte opp «Askerspillet» på Østre Asker gård i juni.
 • To elever ved Asker kulturskole fikk tildelt Drømmestipend fra Asker kommune.
 • Friluftslivets år ble gjennomført med mange aktivitetstilbud.
 • Asker idrettsråds 40-årsjubileum ble markert i Asker rådhus, og samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Asker idrettsråd ble revidert.