Læring og fornyelse

Dette har kommunen oppnådd

  • Innovasjonsstrategien «Blikk for muligheter!» ble vedtatt av kommunestyret og nominert til Innovasjonsprisen 2015.
  • Gjennomført lederutviklingsprogram med fokus på innovasjons- og endringsledelse.
  • Kunnskapssenteret har hatt besøksrekord.
  • Innført en helhetlig prosjektmetodikk med støtteverktøy i hele organisasjonen. Støtteverktøyet har hatt stor spredning nasjonalt.
  • Innført porteføljestyring for de strategiske prosjektene.

Dette skal kommunen arbeide videre med

  • Implementere innovasjonsstrategien «Blikk for muligheter!».
  • Utvikle en digital løsning for deling og spredning av innovasjonsinitiativ (KomInn.no).
  • Fjerne tidstyver i organisasjonen som en integrert del av kommunens forbedrings- og innovasjonsarbeid.