Medarbeidere

Dette har kommunen oppnådd

  • Handlingsplan mot korrupsjon ble vedtatt.
  • Asker kommunale pensjonskasse ble formelt etablert.
  • Forslag til ny Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 ble utarbeidet.
  • Fylt opp 35 lærlingplasser.
  • Implementert kompetanseforvaltningssystemet Obisoft.

Dette skal kommunen arbeide videre med

  • Implementere ny Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020.
  • Utvikle en heltidskultur i Asker kommune.
  • Etablere en varslingskanal for innbyggere og andre samfunnsaktører.
  • Redusere sykefraværet og rekruttere og beholde arbeidskraft.
  • Gjennomføre ny medarbeiderundersøkelse.