Medvirkning

Dette har kommunen oppnådd

  • Komiteene har gjennomført fokusgrupper med utvalgte brukergrupper, noe som har bidratt til å styrke de politiske medvirkningsprosessene.
  • Frivillighetsutvalget har arbeidet med å sikre deltakelse fra minoritetsgrupper og det internasjonale miljøet i Asker, inkludert representasjon i utvalget.
  • Ny frivilligsentral er etablert på Borgen. 

Dette skal kommunen jobbe videre med

  • Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for og motivere innbyggere til deltakelse og medvirkning i lokalsamfunnet.
  • Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for frivillighet.