Årsmelding 2015 for Arba Inkludering AS

Selskapsinformasjon

  • Stiftelsesår: 1974
  • Innskutt egenkapital: 10 915
  • Asker kommunes eierandel: 11,8 %

Selskapets formål

Selskapets formål er å bidra til arbeidsinkludering gjennom: 

  • Gi mennesker med behov for tilrettelegging en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet.
  • Gi mennesker med ulike behov mulighet til å utvikle seg og vokse gjennom tilrettelagt arbeid ved å delta i produksjon av varer og tjenester.
  • Tilby kurs og opplæring innen arbeidsinkludering.

Økonomisk utvikling

Økonomisk utvikling
 20152014*20132012
Resultatregnskap
Driftsinntekter 103 653 242 106 258 395 47 097 195 47 355 850
Driftsresultat 752 970 1 857 984 815 531 -1 983 607
         
Balanse
Sum eiendeler 63 981 892 61 751 995 22 705 942 22 536 630
Egenkapital 29 226 002 35 761 055 15 906 890 15 091 607
Sum gjeld og forpliktelser 34 755 890 25 990 939 6 799 052 7 445 023
         
Nøkkeltall
Egenkapitalandel 45,70 % 57,90 % 70,10 % 67,00 %
Tilskudd fra kommunen 573 666 493 373 468 996 496 000
Utbytte 0 0 0 0
Antall ansatte 31.12. 123 123 63 77

* Selskapet fusjonerte med to andre selskaper i 2014

Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015

Styremedlemmer
TittelNavn
Styreleder Esben Sondre Svalastog
Nestleder Helene Berge Holm
Medlem Lars O. Nordal
Medlem Per Arne Nyberg
Medlem Cathrin Bretzeg
Medlem (ansatt representant) Mariann Rasmussen
Medlem (ansatt representant) Raymond Nilsen
Medlem (ansatt representant) Sven Christopher Vogt
Varamedlem Kåre Hagen
Varamedlem Ane Mjaaseth
Varamedlem Hartvig Munthe-Kaas

Selskapets daglige leder per 31.12.2015

Tage Gam

Selskapets revisor per 31.12.2015

BDO