Årsmelding 2015 for Asker Produkt AS

Selskapsinformasjon

  • Stiftelsesår: 1991
  • Innskutt egenkapital: 500 000
  • Asker kommunes eierandel: 100 %

Selskapets formål

Selskapets formål er, gjennom produksjon av varer og/eller tjenester for et marked og detaljhandel, å skape varige arbeidsplasser og kompetanseutvikling for personer som ikke er konkurransedyktige på det åpne arbeidsmarked.

Det skal ikke stilles spesielle krav til funksjonsnivå hos arbeidstakerne, men den totale arbeidstakergruppen skal bestå av personer med svært ulik type og grad av behov for hjelp. Produksjonen skal til enhver tid baseres på arbeidstakergruppens kvalifikasjoner og utviklingsmuligheter.

De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å få arbeid på det ordinære arbeidsmarked, skal få hjelp til dette. 

Selskapet skal drives innenfor de ansvarsrammene NAV og kommunen har for å tilrettelegge arbeid for særlig svake grupper.

Økonomisk utvikling

Økonomisk utvikling
 2015201420132012
Resultatregnskap
Driftsinntekter 26 269 971 28 208 373 24 000 919 22 890 601
Driftsresultat -97 683 1 077 660 336 888 467 264
         
Balanse
Sum eiendeler 11 761 770 12 048 943 11 248 286 10 934 610
Egenkapital 8 302 032 8 349 930 7 062 173 6 725 284
Sum gjeld og forpliktelser 3 459 738 3 699 013 4 186 113 4 209 326
         
Nøkkeltall
Egenkapitalandel 70,60 % 69,20 % 62,80 % 61,50 %
Tilskudd fra kommunen 4 990 438 4 659 904 4 310 326 4 551 446
Utbytte 0 0 0 0
Antall ansatte 31.12. 70 70 68 65

Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015

Styre
RolleNavn
Styreleder Per S. Thoresen
Nestleder Berit Inger Øen
Medlem Petter Trebler
Medlem Anita Landehagen
Medlem Sorosh Darehbaghi

Selskapets daglige leder per 31.12.2015

Britt Erlandsen Villa

Selskapets revisor per 31.12.2015 

BDO AS