Årsmelding 2015 for Asker sentrum AS

Selskapsinformasjon

  • Stiftelsesår: 1991
  • Innskutt egenkapital: 236 000
  • Asker kommunes eierandel: 4,24 %

Selskapets formål

Drive markedsrettede aktiviteter for næringsdrivende i Asker sentrum med postadresse 1383 og 1384. Aktivitetene skal gjennomføres i henhold til markedsplan vedtatt av selskapets styre.

Økonomisk utvikling

Økonomisk utvikling
 2015201420132012
Resultatregnskap
Driftsinntekter 178 9640 1 859 643 1 720 955 1 600 515
Driftsresultat -1 358 19 129 57 964 19 999
         
Balanse
Sum eiendeler 607 336 592 596 646 212 554 408
Egenkapital 328 293 327 805 308 677 266 671
Sum gjeld og forpliktelser 279 043 264 791 337 535 287 737
         
Nøkkeltall
Egenkapitalandel 54,00 % 55,30 % 47,80 % 48,10 %
Tilskudd fra kommunen - - - -
Utbytte 0 0 0 0
Antall ansatte 31.12. 1 1 1 1

Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015

Styremedlemmer
TittelNavn
Styreleder Camilla Jacobsen
Medlem Mette Kiilerich-Hansen
Medlem Marit Brodtkorb
Medlem Ingvild Rogndokken Alvir
Medlem Lene Merethe Veslum
Medlem Espen Tandberg
Medlem Faiz Menoski
Medlem Morten Bastrup

Selskapets daglige leder per 31.12.2015

Vibeke Glosli

Selskapets revisor per 31.12.2015

Knut H. Haugstøyl