Årsmelding 2015 for Bråset bo- og omsorgssenter IKS

Selskapsinformasjon

  • Stiftelsesår: 2004
  • Innskutt egenkapital:
  • Asker kommunes eierandel: 50,0 %

Selskapets formål

Selskapet formål er, på vegne av Asker og Røyken kommuner, å dekke de to kommunenes plikter og rettigheter:

  • Avtale om leie/eie av bygninger og anlegg (leieavtale)
  • Avtale om leie/eie av inventar og utstyr (driftsmiddelavtale)
  • Avtale om pleie- og omsorgstjenester (tjenesteavtale), i henhold til lov om kommunehelsetjenesten og lov om sosiale tjenester

Økonomisk utvikling

Økonomisk utvikling
 2015201420132012
Resultatregnskap
Driftsinntekter 176 477 941 171 075 183 166 168 162 170 820 127
Driftsresultat 2 629 602 6 957 016 1 965 454 0
         
Balanse
Sum eiendeler 159 605 834 135 709 818 116 836 142 98 925 555
Egenkapital 13 405 568 21 740 729 32 899 698 29 590 188
Sum gjeld og forpliktelser 173 011 403 154 665 364 149 735 840 128 515 743
         
Nøkkeltall
Egenkapitalandel 8,40 % 16,00 % 28,20 % 29,90 %
Tilskudd fra kommunen 88 253 580 84 790 044 83 720 925 87 144 801
Utbytte 0 0 0 0
Antall ansatte 31.12. 452 388 380 380

Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015 

Styremedlemmer
TittelNavn
Styreleder Ingar Pettersen
Nestleder Eivind Lien
Medlem Randi Sandli
Medlem Trine Groven
Medlem Sveinung Kvamme
Medlem – ansatte Sølvi Hammaren
Medlem – ansatte Gøril Brix
Medlem - ansatte Monica Beckmann

Selskapets daglige leder per 31.12.2015

Berit Elisabeth Nygård

Selskapets revisor per 31.12.2015

BDO AS