Årsmelding 2015 for VEAS

Selskapsinformasjon

  • Stiftelsesår: 1976
  • Innskutt egenkapital:
  • Asker kommunes eierandel: 8 %

Selskapets formål 

Selskapets formål er å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem mv i henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret datert 14. mai 1976, eventuelle statlige pålegg og vedtak av de samarbeidende kommuner og overenskomst datert 21. september 1976, for med dette å oppnå en renere Oslofjord.

Økonomisk utvikling

Økonomisk utvikling
 2015201420132012
Resultatregnskap
Driftsinntekter 248 060 482 209 695 411 189 442 283 154 926 241
Driftsresultat 0 0 0 0
         
Balanse
Sum eiendeler 968 505 036 844 806 286 688 618 728 711 544 668
Egenkapital 540 647 776 556 025 958 575 492 642 607 206 043
Sum gjeld og forpliktelser 427 857 260 288 780 328 113 126 086 104 338 625
         
Nøkkeltall
Egenkapitalandel 55,80 % 65,80 % 83,60 % 85,40 %
Tilskudd fra kommunen 26 066 540 23 722 689 21 015 994 18 213 560
Utbytte 0 0 0 0
Antall ansatte 31.12. 74 67 57 53

Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015

Styremedlemmer
TittelNavn
Styreleder Eyvind W. Wang
Nestleder Gunnar Leganger
Medlem Elin Heio Kobro
Medlem Berit Helgesen
Medlem Per Arne Nyberg
Medlem Siw Wikan
Medlem May Rostad
Ansattrepresentant Per Øyvind Engelberg
Ansattrepresentant Arnfinn Furuvald

Selskapets daglige leder per 31.12.2015

Ernst Petter Axelsen

Selskapets revisor per 31.12.2015

BDO