Årsmelding 2015 for Vestfjorden Vann og Avløp AS

Selskapsinformasjon

  • Stiftelsesår 2000
  • Innskutt egenkapital 64 628 193
  • Asker kommunes eierandel 1,93 %

Selskapets formål

Utbygging av et vann og avløpssystem tilknyttet offentlig vann og avløpsnett for følgende øyer med tilliggende holmer i indre Oslofjord: Brønnøya, Hareholmen, Høyerholmen, Oustøen, Gaasøen og Grimsøya.

Økonomisk utvikling

Økonomisk utvikling
 2015201420132012
Resultatregnskap
Driftsinntekter 711 096 792 739 683 358 770 882
Driftsresultat - 342 492 -236 609 -58 208 82 865
         
Balanse
Sum eiendeler 69 286 342 74 967 731 74 811 263 74 371 108
Egenkapital 64 628 193 43 252 447 43 252 447 43 252 447
Sum gjeld og forpliktelser 3 601 666 30 453 461 30 325 263 29 885 107
         
Nøkkeltall
Egenkapitalandel over 50 % over 50 % over 50 % over 50 %
Tilskudd fra kommunen - - - -
Utbytte - - - -
Antall ansatte 31.12. 2 1 1 1

Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015

Styremedlemmer
TittelNavn
Styreleder John-Erik Løken
Nestleder Ole Chr. Rønning
Medlem Per Roar Eek
Medlem Per Andresen
Medlem John Sølvsberg
Medlem Arnt-Petter Smith
Varamedlem Kjetil Knutsen
Varamedlem Trond Haug
Varamedlem Solveig Eriksrud Saugen

Selskapets daglige leder per 31.12.2015

Magnus Birkeland

Selskapets revisor per 31.12.2015

J. Bruserud & Co. AS