Administrativ struktur

Asker kommune er administrativ organisert i en tonivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. 

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, fem direktører, utviklingssjef, økonomisjef og HR-sjef. 

Modell for administrativ organisering av Asker kommune

Ved utgangen av 2015 var det 55 virksomheter i Asker kommune, mot 57 i 2014. Reduksjonen i antall virksomheter skyldes omorganisering innenfor tjenesteområde Helse og omsorg.