Politisk struktur

Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. 

Modell for politisk organisering av Asker kommune

Det ble ikke gjort endringer i den politiske strukturen i 2015.

Tabellen nedenfor viser antall saker behandlet i de ulike utvalgene i perioden 2013-2015. Det er en økning fra 2013 til 2015 i antall saker behandlet i kommunestyret og to av komiteene. Antall saker behandlet i formannskapet er tilnærmet uendret, mens det er en liten nedgang i antall saker behandlet av bygningsrådet. Det har vært en liten økning i antall saker behandlet i kommunestyret med saksordfører. 

Politiske saker
 Årstall20112012201320142015
Antall saker behandlet i kommunestyret 126 110 94 129 137
Antall saker behandlet i formannskapet 217 217 163 213 205
Antall saker behandlet i komité for oppvekst 41 50 46 44 48
Antall saker behandlet i komité for helse og omsorg 31 33 26 36 45
Antall saker behandlet i komité for teknikk, kultur og fritid  30 52 44 66 51
Antall saker behandlet i bygningsrådet 141 154 214 211 175
Antall saker med saksordfører behandlet i kommunestyret (noe usikre tall) 23 19 10 14 19

Kilde: Intern statistikk