Hvert år legger Asker kommune fram en årsrapport som viser hva vi har fått til i året som gikk. Rapporten omhandler økonomi, utviklingen av tjenestene kommunen leverer, og hvordan det har gått med målene vi har satt oss.