Investeringsbudsjettet - Administrasjon og ledelse

Investeringsbudsjettet Administrasjon og ledelse

Investeringsbudsjettet - tall i 1 000 kroner
 FaseBevilgning
t.o.m. 2015
2016201720182019Prognose
2020-2022
Total bevilgning
t.o.m. 2019
Anslag total
kostnad
Eksisterende prosjekter   10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000  
IKT felles S 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000  
Nye prosjekter     0 0 0 0 0 0  

Eksisterende investeringsprosjekter

IKT-investeringer

Ved kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015-2018 ble det avsatt 10 mill. kroner årlig til investeringer innenfor IKT-området. Prosjektet videreføres med samme årlige kostnadsramme.

Nye investeringsprosjekter

Det blir ingen nye investeringsprosjekter innenfor tjenesteområdet i perioden.