Strategiske prosjekter

Asker kommune har flere strategiske prosjekter. Disse er politisk vedtatt og skal fremme samfunnsutvikling og/eller tjenesteutvikling på tvers av tjenesteområdene, med særskilt finansiering og rapportering.

Kommunen benytter porteføljestyring for å følge opp den strategiske prosjektporteføljen. Dette er nærmere omtalt under Læring og fornyelse

De strategiske prosjektene er i ulike faser. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de prosjektene som er i konsept-, planleggings- og gjennomføringsfasen.

Prosjekter som er i konsept-, planleggings- og gjennomføringsfasen
ProsjektFase Kapittelreferanse
Boligsosialt arbeid – tjenestedesign Konsept Oppvekst
Helse og omsorg
FutureBuilt – energi og klima Gjennomføring Samfunn
Områdeløft Borgen – medborgerskap Planlegging Samfunn
Digital innovasjonsarena - KomInn 3.0 Konsept Læring og fornyelse
Jakten på tidstyver – fornying, forenkling, forbedring Konsept Læring og fornyelse
Vitensenter folkehelse – helsearena Sem Konsept Samfunn
Kultur, frivillighet og fritid

Tabellen nedenfor viser de strategiske prosjektene som er avsluttet, og der kommunen arbeider med å realisere gevinstene av prosjektet.

De ulike strategiske prosjektene er nærmere omtalt under det kapittelet som fremgår av kolonnen «kapittelreferanse».

Avsluttede prosjekter
Prosjekt i realiseringsfasenMålepunkt Kapittelreferanse
Tidlig innsats i oppvekst 2017 Oppvekst
Evaluering av Barne- og familieenheten 2015 Oppvekst
Innovasjonsstrategien 2018 Læring og fornyelse