Brukerbetalinger

Tjenesteområde - administrasjon og ledelse

Brukerbetalinger - administrasjon og ledelse
Type brukerbetaling, gebyr eller avgiftGrunnlagsenhet for beregningAsker 2015 Asker 2016 
Administrasjon og ledelse
Fakturagebyr Per stykk 35,00  - 

Tjenesteområde - oppvekst

Brukerbetalinger - oppvekst
Type brukerbetaling, gebyr eller avgiftGrunnlagsenhet for beregningAsker 2015 Asker 2016 
Barnehagene
Foreldrebetaling barnehagebarn   per mnd. per mnd.
Full barnehageplass 5 dager per uke 2 580,00 2 655,00
Redusert barnehageplass 4 dager per uke 2 064,00 2 124,00
Redusert barnehageplass 3 dager per uke 1 548,00 1 593,00
Halv plass Halv plass 1 290,00 1 327,50
Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer.
Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst.
* fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet
Skolefritidsordningen 
  per mnd.per mnd.
SFO - brukerbetaling 5 dager per uke 2 388,00 2 630,00
SFO - brukerbetaling 4 dager per uke 1 914,00 2 104,00
SFO - brukerbetaling 3 dager per uke 1 434,00 1 580,00
SFO - brukerbetaling Feriedager, per dag 237 260
SFO - brukerbetaling Dagbarn, per dag 155 170

Tjenesteområde - helse og omsorg

Brukerbetalinger - helse og omsorg
Type brukerbetaling, gebyr eller avgiftGrunnlagsenhet for beregningAsker 2015 Asker 2016 
Praktisk bistand i hjemmettimepristimepris
Ingen egenbetaling Inntekt 0-2 G - -
Betales maksimalt for 2 timer pr mnd Inntekt 2-3 G 447,00  460,00
Betales maksimalt for 3 timer pr mnd Inntekt 3-4 G 447,00  460,00
Betales maksimalt for 4 timer pr mnd Inntekt 4-5 G 447,00  460,00
Betales maksimalt for 6 timer pr mnd Inntekt 5-6 G 447,00  460,00
Betales maksimalt for 8 timer pr mnd Inntekt 6 G + 447,00  460,00
Trygghetsalarm  per mnd. per mnd.
Ingen egenbetaling Inntekt 0-2 G 0,00  0,00
Egenbetaling Inntekt 2G+ 232,00  239,00
Institusjonsopphold  per døgn per døgn
Opphold på trygghetsavdeling   179,00  184,00
Korttidsopphold eldre   Makspris iht. forskrift Makspris iht. forskrift
Korttidsopphold rehabilitering   Makspris iht. forskrift Makspris iht. forskrift
Dagsentertilbud inkl. transport   Makspris iht. forskrift Makspris iht. forskrift
Langtidsopphold i institusjon   Makspris iht. forskrift Makspris iht. forskrift
* fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet
Transport til/fra arbeid og aktivitet  per mnd. per mnd.
Ingen egenbetaling Inntekt under 2 G 0,00 0,00
Egenbetaling Inntekt over 2 G:
Egenbetaling 1 dag i uken 145,00  149,00
Egenbetaling 2 - 3 dager i uken 356,00  366,00
Egenbetaling 4 - 5 dager i uken 592,00  609,00
Etter skoletid (EST)  per mnd. per mnd.
EST-brukerbetaling 5 dager per uke 1 195,00  1 230,00
EST-brukerbetaling 4 dager per uke 1 009,00  1 038,00
EST-brukerbetaling 3 dager per uke 853,00  878,00
EST-brukerbetaling 2 dager per uke 612,00  630,00
EST-brukerbetaling 1 dag per uke 440,00  453,00
Egenbetaling for middag  per porsjon per porsjon
Egenbetaling Varm middag 72,00  74,00
Egenbetaling Dessert 15,00  15,00
Snømåking 
Egenbetaling Etter regning  fra utfører  
Brukerbetaling seniorsentre  per aktivitet per aktivitet
Aktivitet  15,00  15,00
  per behandling per behandling
NY: Fotbehandling ved Asker, Vollen og Heggedal seniorsentre (rabattert pris ift. ordinær) 465,00  475,00
Utleiepriser Borgen seniorsenter fast pris  fast pris 
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, uten kjøkken. 412,00  425,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, med kjøkken. 618,00  635,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken. 567,00  585,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, med kjøkken. 773,00  795,00
Fredag kveld med kjøkken 1 030,00  1 060,00
Hele lørdag eller hele søndag, med kjøkken 1 030,00  1 060,00
Hel helg, fred., lørd., søn. med kjøkken 2 266,00  2 330,00
Utleiepriser Vollen seniorsenter fast pris fast pris
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, uten kjøkken. 412,00  425,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, med kjøkken. 618,00  635,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken. 567,00  585,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, med kjøkken. 773,00  795,00
Fredag kveld med kjøkken 1 339,00  1 380,00
Hele lørdag eller hele søndag, med kjøkken 1 339,00  1 380,00
Hel helg, fred., lørd., søn. med kjøkken 2 266,00  2 330,00
Utleiepriser Heggedal seniorsenter fast pris fast pris
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, uten kjøkken. 412,00  425,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, med kjøkken. 618,00  635,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken. 567,00  585,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, med kjøkken. 773,00  795,00
Fredag kveld med kjøkken 1 339,00  1 380,00
Hele lørdag eller hele søndag, med kjøkken 1 339,00  1 380,00
Hel helg, fred., lørd., søn. med kjøkken 2 266,00  2 330,00
Utleiepriser Holmen seniorsenter fast pris fast pris
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, uten kjøkken. 412,00  425,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, med kjøkken. 618,00  635,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken. 618,00  635,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, med kjøkken. 824,00  850,00
Hel helg, fred.,lørd.,søn. med kjøkken (leier ut kun hel helg) 2 833,00  2 915,00
Utleiepriser Asker seniorsenter fast pris fast pris
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken, konferanserom 454,00  470,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken, arbeidsstue før kl. 16.30 412,00  425,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken, arbeidsstue etter kl. 16.00 670,00  690,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken, personalrom 258,00  265,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken, datarom 618,00  635,00
Kveld ikke fast avtale over flere uker, med kjøkken (uten konveksjonsovn), selskap 1 803,00  1 855,00
Hel helg, fred., lørd., søn. Med kjøkken (uten konveksjonsovn) leier ut kun hel helg  3 090,00  3 180,00
Depositum ved utleie av seniorsenter er 500 kr.

Tjenesteområde - kultur, frivillighet og fritid

Brukerbetalinger - kultur, frivillighet og fritid
Type brukerbetaling, gebyr eller avgiftGrunnlagsenhet for beregningAsker 2015 Asker 2016 
Kulturhus - frivillige organisasjoner og privatpersoner bosatt i Asker 
Teatersalen  Per time (min. 4 timer) 1 330,00  1 370,00
Teatersalvestibyle/Multisalvestibyle Per time Gratis  Gratis 
Multisalen  Per time (min. 4 timer) 995,00  1 050,00
Festsalen  Per time (min. 2 timer) 380,00  395,00
Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris 6 930,00  7 200,00
Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen Pakkepris 11 800,00  12 265,00
Kjøkken Per time 80,00  80,00
Prøvesalen  Per time (min. 2 timer) 120,00  130,00
Møterom Per time 100,00  110,00
Bjørn Carlsen rommet Per time 120,00  150,00
Radar Scene*** Per time (min. 4 timer) 680,00  700,00
Radar Kafe (rusfri) Per time (min. 4 timer) 360,00  370,00
Radar kafe selskapspakke (+disco-anlegg) Per time (min. 4 timer) 2 400,00  2 500,00
Radar sang studio (+tekniker 50 kr) Per time (min. 4 timer) 25,00  25,00
Radar studio (+tekniker 50 kr) Per time (min. 4 timer) 55,00  60,00
Bandøvingsrom (rusfritt) Per 3 timer 210,00  210,00
Venskaben, hele Per time (min. 2 timer) 480,00  500,00
Venskaben, storsalen Per time (min. 2 timer) 175,00  190,00
Venskaben, Formannskapssalen Per time (min. 2 timer) 120,00  125,00
Venskaben, Salongen Per time (min. 2 timer) 100,00  110,00
Venskaben, Kjøkken Per time (min. 2 timer) 95,00  100,00
Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris 7 150,00  7 450,00
Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen Pakkepris 13 750,00  14 500,00
Teknikere  Per time 390,00  400,00
Servicepersonell (Vaktmester/arr.ansvarlig) Per time 350,00  370,00
Lyd og lyspakke Radar Dagspris 2 150,00  2 215,00
Flygel Steinway, Teatersalen Dagspris 1 550,00  1 550,00
Stort piano, Sauter Dagspris 600,00  750,00
Piano, lite, (Venskaben) Dagspris 400,00  450,00
Stemming, flygel/piano Dagspris 1 550,00  1 600,00
Video, lysbildefremviser, overhead, videokanon Dagspris Gratis Gratis
Musikkanlegg, Venskaben Dagspris 515,00  530,00
Musikkanlegg Kulturhuset - Festsalen Dagspris 320,00  330,00
Utleie utenfor huset Lyspakke Dagspris 900,00  950,00
Utleie utenfor huset Dobbel lyspakke Dagspris 1 400,00  1 450,00
Lite lydanlegg Dagspris 850,00  900,00
Disco-anlegg/sub Dagspris 1 100,00  1 200,00
Taleanlegg (1høytaler m/mikrofon), 50 % påfølg. dager Dagspris 500,00  530,00
PA-pakke Dagspris 2 200,00  2 300,00
Billettavgift Dagspris 10,00  15,00
Kulturhus - priser for faste ukentlige øvelser for frivillige organisasjoner 
Festsalen  Per time (min. 2 timer) 70,00  70,00
Prøvesalen Per time (min. 2 timer) 45,00  45,00
Møterom Per time 40,00  40,00
Radar Scene  Per time (min. 4 timer) 175,00  180,00
Venskaben, Storsalen  Per time (min. 2 timer) 70,00  75,00
Kulturhus - priser for næringsleie og private utenfor Asker kommune 
Teatersalen  Per time (min. 4 timer) 1 675,00  1 675,00
Teatersalsvestibyle Per time (min. 4 timer) 280,00  290,00
Multisalen  Per time (min. 4 timer) 1 360,00  1 390,00
Multisalsvestibylen  Per time (min. 4 timer) 335,00  345,00
Festsalen  Per time (min. 2 timer) 840,00  865,00
Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris 9 800,00  9 800,00
Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen Pakkepris 16 900,00  16 900,00
Kjøkken Per time 265,00  265,00
Prøvesalen  Per time (min. 2 timer) 385,00  385,00
Møterom Per time 275,00  275,00
Bjørn Carlsen rommet Per time 250,00  250,00
Radar Scene Per time (min. 4 timer) 850,00  880,00
Radar Kafe (rusfri) Per time (min. 4 timer) 620,00  650,00
Venskaben, hele Per time (min. 2 timer) 1 450,00  1 490,00
Venskaben, Storsalen Per time (min. 2 timer) 850,00  880,00
Venskaben, Formannskapssalen Per time (min. 2 timer) 430,00  445,00
Venskaben, Salongen Per time (min. 2 timer) 285,00  295,00
Venskaben, Kjøkken Per time (min. 2 timer) 285,00  295,00
Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris 11 000,00  11 330,00
Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen Pakkepris 21 650,00  22 300,00
Teknikere Per time 580,00  600,00
Servicepersonell (Vaktmester/arr.ansvarlig) Per time 480,00  495,00
Stor lyd- og lyspakke Teater- og Multisalen Dagspris 5 500,00  5 500,00
Liten lyd- og lyspakke Teater- og Multisalen Dagspris 2 800,00  2 800,00
Stor lyd- og lyspakke Radar Dagspris 4 500,00  4 500,00
Liten lyd- og lyspakke Radar Dagspris 2 300,00  2 300,00
Taleanlegg, dias, overhead, 16 med mer fremviser, internettilkobling og videokanon Dagspris Inkl i timespris Inkl i timespris
Flygel Steinway, Teatersalen Dagspris 3 100,00  3 100,00
Stort piano, Sauter Dagspris 1 010,00  1 050,00
Piano, lite, (Venskaben) Dagspris 560,00  565,00
Stemming, flygel/piano Dagspris 2 000,00  2 000,00
Musikkanlegg, kulturhuset - festsalen Dagspris 450,00  465,00
Musikkanlegg, Venskaben Dagspris 680,00  700,00
Adm. gebyr for innkjøpstjenester   20 % 20 %
Utleie utenfor huset: Lyspakke Dagspris 1 340,00  1 380,00
Utleie utenfor huset: Dobbel lyspakke Dagspris 2 270,00  2 340,00
Utleie utenfor huset: Lite lyd-/disco-anlegg Dagspris 1 350,00  1 390,00
Utleie utenfor huset: Taleanlegg (1 høyttaler m/mikrofon), påfølgende dager 50 % Dagspris 680,00  700,00
Utleie utenfor huset: PA pakke Dagspris 2 800,00  2 800,00
Billettavgift   25,00  30,00
Markedsføring i regi av Kulturhuset 
Obligatorisk basispakke organisasjoner   650,00  690,00
Obligatorisk basispakke næring   900,00  1 500,00
Oppføring i sesongprogram organisasjoner   1 500,00  1 500,00
Oppføring i sesongprogram næring   3 000,00  3 500,00
Skjermvisning i vestibylen, organisasjoner   Gratis Gratis
Skjermvisning i vestibylen 7 dager, næring   1 500,00  1 550,00
Kulturskole 
Ordinær undervisning Per år 4 120,00  4 450,00
Interpretasjon (20 min ekstra spilletid per uke) Per år 4 120,00  4 450,00
Samspillgruppe, storband og minigr.  bosatt i Asker Per år 2 270,00  2 470,00
Talentprogram Per år 2 270,00  2 470,00
Kor Per år 2 270,00  2 470,00
Musikk fra livets begynnelse Per år 2 270,00  2 470,00
Instrumentleie Per år 1 000,00  1 000,00
Dirigent korps/orkester Per år 8 470,00  8 800,00
Visuell kunst/skulptur Per år 4 120,00  4 450,00
SFO (betales av SFO) Per kurs (10 uker à 1 t.) 8 000,00  8 500,00
Senior teater Per år 1 000,00  1 200,00
Risenga Svømmehall 
Funksjonshemmet, uføretrygdet og student løser barnebillett 
Enkeltbillett uten tilgang til basseng Stykkpris 30,00  40,00
Enkeltbillett  0-2 år Stykkpris 35,00  40,00
Enkeltbillett - før kl 12 Stykkpris 65,00  65,00
Enkeltbillett Barn 3-17 år (man-fre) Stykkpris 80,00  85,00
Enkeltbillett - Barn 3-17 år (helg) Stykkpris 100,00  105,00
Enkeltbillett - Voksen (man-fre) Stykkpris 115,00  125,00
Enkeltbillett - Voksen (helg) Stykkpris 130,00  140,00
Familiebillett (man-fre) Stykkpris 350,00  370,00
Familiebillett (helg) Stykkpris 420,00  440,00
Klippekort 10 klipp - Barn Stykkpris 680,00  750,00
Klippekort 10 klipp - Voksen Stykkpris 980,00  1 050,00
Klippekort 25 klipp - Barn Per kort 1 550,00  1 700,00
Klippekort 25 klipp - Voksen Per kort 2 230,00  2 300,00
Årskort - Barn Per kort 2 780,00  2 900,00
Årskort - Voksen Per kort 3 800,00  3 900,00
Årskort - Familie Per kort 8 200,00  8 600,00
Grupperabatt mer enn 10 personer Rabatt 10 % 10 %
Grupperabatt mer enn 20 personer Rabatt 15 % 15 %
Landøya bad - billettpriser 
Funksjonshemmet, uføretrygdet og student løser barnebillett 
Enkeltbillett - før kl 08:30  Stykkpris 35,00  40,00
Enkeltbillett - Barn (under 18 år) Stykkpris 35,00  40,00
Enkeltbillett - Voksen Stykkpris 75,00  80,00
Familiebillett Stykkpris 200,00  220,00
Klippekort 12 klipp - Barn Per kort 360,00  400,00
Klippekort 12 klipp - Voksen Per kort 720,00  800,00
Vardåsen Skisenter - billettpriser 
Enkeltbillett - under 6 år Stykkpris Gratis Gratis
Enkeltbillett - Barn (under 18 år) Stykkpris 10,00  15,00
Enkeltbillett - Voksen Stykkpris 20,00  25,00
Kveldskort kl 17:00-21:00 - Barn Per kort 150,00  175,00
Kveldskort kl 17:00-21:00 - Voksen Per kort 200,00  230,00
Dagskort kl 10:00-17:00 - Barn Per kort 200,00  230,00
Dagskort kl 10:00-17:00 - Voksen Per kort 250,00  270,00
2-dagerskort - Barn Per kort 330,00  360,00
2-dagerskort - Voksen Per kort 420,00  450,00
Årskort - Barn Per kort 2 300,00  2 500,00
Årskort - Voksen Per kort 3 000,00  3 200,00
Skidag skoleelever per elev 200,00  75,00
Haller - trening og idrettsarrangement 
Trening i åpningstid - idrettslag   Gratis Gratis
Idrettsskole for barn under 16 år, inntil 2 uker pr idrettslag, 1 hall    Gratis Gratis
Sommertrening etter avtale - idrettslag Per time 155,00  165,00
Kamp arrangement - alle haller - idrettslag Per time 285,00  300,00
Arrangement Per døgn 0,00  3 500,00
Haller - trening og idrettsarrangement 
Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner Per time 600,00  650,00
Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker Per time 1 300,00  pris på forespørsel 
Leie utover åpningstid -ishall/svømmehall Per time 0,00  900,00
Leie utover åpningstid - idrettshall Per time 0,00  700,00
Risenga kunstisbane - trening og idrettsarrangement 
Trening i åpningstid - idrettslag   Gratis Gratis
Kamp/arrangement - idrettslag Per time 450,00  470,00
Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner Per time 600,00  650,00
Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker Per time 1 300,00  Pris på forespørsel 
Fotballbaner - trening og idrettsarrangement 
Trening 15/4 -15/10 - idrettslag   Gratis Gratis
Kamp/arrangement - per påmeldte lag, periode 15/4 - 15/10 Per sesong 960,00  1 000,00
Kunstgress 15/10 - 15/4 Per time 1 300,00  1 330,00
Kunstgress 15/10 - 15/4 - ugunstige tider (tidlig etterm./sen kveld) Rabatt 25 % 25 %
Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner Per time    650,00
Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker Per time    Pris på forespørsel 
Kirken 
Festeavgift per år per grav (gravsted kan ha flere graver) Per gravsted 180,00  180,00
Kremasjonsavgift Per kremasjon 1 000,00  1 000,00
Leie av kapell/kirke for utenbygdsboende uten organist Per gang 1 500,00  1 500,00

Tjenesteområde - teknikk og miljø

Brukerbetalinger - teknikk og miljø
Type brukerbetaling, gebyr eller avgiftGrunnlagsenhet for beregningAsker 2015Asker 2016
Kommunalteknisk 
Årsgebyr, vann pr m³  Per m³ 16,44  18,58
Årsgebyr, avløp pr m³  Per m³ 15,26  18,32
Årlig vannmålerleie Annet 281,00  281,00
Årsgebyr, tømming av septiktank for inntil 3 m³  Per 3 m³ 2 369,03  2 369,03
deretter pr m³ over 3 m³  Per m³ 584,43  584,43
Tilknytningsgebyr for boliger, vann og avløp per m²  Per m² 181,25  181,25
Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri per m² Per m² 125,00  125,00
Renovasjon (restavfall) 
Grunnbeløp Annet 1 408,43  1 408,43
Literpris 2-hjulsbeholder (henting hver 14 dag) Per liter 15,08  15,08
Literpris 4-hjulsbeholder/nedgravdløsning ≤ 1 100 l. (min 5 i samarbeid, ukes henting) Per liter 14,24  14,24
Literpris stor container/nedgravd løsning ≥ 1 100 l. (ukeshenting) Per liter 10,69  10,69
Ekstrabeløp for henteavstand 10-20 m Annet 989,50  989,50
Ekstrabeløp for henteavstand 20-30 m Annet 1 319,00  1 319,00
Ekstra blå restavfallssekk Annet 50,00  50,00
Ekstratømming papir og plastemballasje Annet 375,00  375,00
Ekstratømming rest- og matavfall Annet 375,00  375,00
Ekstratømming rest- og matavfall på hentedag i mellomuke ved 14 dagers hentefrekvens Annet 150,00  150,00
Kompostering (skal ikke ha beholder til matavfall), reduksjon i gebyr Annet -264,00  -264,00
Sommerabonnement 
Grunnbeløp 50 %   704,22  704,22
Variabelt beløp (50 % regnet ut i henhold til beholder volum) 
Rengjøring av 2-hjuls beholder Per gang 132,00  132,00
Rengjøring av 4-hjuls beholder Per gang 198,00  198,00
Rengjøring av nedgravd beholdere Per stykk 1 319,00  1 319,00
Literpris næringskunder restavfall Per liter 17,15  17,15
Literpris næringskunder restavfall stor container > 1 100 l Per liter 13,71  13,71
Literpris næringskunder papir Per liter 7,25  7,25
Literpris næringskunder papir, stor container > 1 100 l Per liter 5,80  5,80
Literpris næringskunder plastemballasje Per liter 7,63  7,63
Literpris næringskunder plastemballasje, stor container > 1000 l Per liter 6,01  6,01
Literpris næringskunder matavfall Per liter 12,50  12,50
Ekstratømming papir Annet 500,00  500,00
Ekstratømming plastemballasje Annet 500,00  500,00
Ekstratømming rest- og matavfall Annet 500,00  500,00
Tømmegebyr Yggeset avfallspark - husholdningsavfall 
Ekspedisjonsgebyr Yggeset avfallspark, inntil 150 kg Annet 50,00  50,00
Avfallsmengder over 150 kg Per tonn 1 000,00  1 000,00
Næringsavfall      
Fra første kilo Per tonn 1 000,00  1 400,00
Feiertjeneste 
Årlig feiegebyr Annet 410,00  330,00
Parkeringsavgift 
Parkeringsavgift på offentlig regulerte timeparkeringsplasser Per time 20,00  25,00
Parkeringsavgift  på offentlige regulerte dagparkeringsplasser i Asker sentrum(pendler) Per dag 30,00  30,00
Månedsavgift Per måned 400,00  400,00
Utenfor sentrum Per dag 25,00  25,00
Graving i vei 
Behandlingsgebyr  Per søknad (ekskl. mva.) 3 750,00  3 750,00
Forringelsesgebyr per gravested 
Oppgravd areal 0-10 m²  Per gravested (ekskl. mva.) 2 500,00  2 500,00
Oppgravd areal 0-20 m²  Per gravested (ekskl. mva.) 3 750,00  3 750,00
Oppgravd areal 0-50 m²  Per gravested (ekskl. mva.) 6 250,00  6 250,00
Oppgravd areal 50-100 m²  Per gravested (ekskl. mva.) 12 500,00  12 500,00
Plan og bygningsavdeling 
Minstegebyr (M) i gebyrregulativ Plan og bygning Annet 1 925,00  2 060,00