Fordeling av driftsutgiftene

Tjenesteområdenes netto driftsutgifter ligger i 2016 på totalt 3,1 mrd. kroner. Tabellen viser tjenesteområdenes driftsbudsjetter i perioden.

De økonomiske rammene for Handlingsprogram 2016–2019 bygger på rammene fra vedtatt Handlingsprogram 2015–2018 og Kommuneproposisjonen 2016.

Fordeling av driftsutgiftene

Tjenesteområdenes driftsbudsjetter i perioden - tall i 1 000 kroner
Tjenesteområdene Vedtak i løpende priser 
2016201720182019
Administrasjon og ledelse
Driftsutgifter 241 375 244 930 245 935 249 639
Driftsinntekter -21 209 -21 269 -21 329 -21 390
Administrasjon og ledelse 220 166 223 661 224 605 228 250
Oppvekst
Driftsutgifter 1 524 982 1 555 308 1 585 386 1 615 364
Driftsinntekter -216 341 -218 855 -221 369 -223 884
Oppvekst 1 308 641 1 336 453 1 364 017 1 391 481
Helse og omsorg
Driftsutgifter 1 352 661 1 378 773 1 392 786 1 407 991
Driftsinntekter -144 615 -153 181 -155 347 -157 513
Helse og omsorg 1 208 047 1 225 592 1 237 439 1 250 477
Kultur, frivillighet og fritid
Driftsutgifter 200 055 198 646 200 637 202 628
Driftsinntekter -52 423 -53 419 -54 414 -55 410
Kultur, frivillighet og fritid 147 632 145 227 146 223 147 218
Teknikk og miljø
Driftsutgifter 400 040 417 731 424 925 436 402
Driftsinntekter -304 694 -320 116 -326 145 -336 163
Teknikk og miljø 95 346 97 614 98 780 100 239
Eiendomsforvaltning
Driftsutgifter 281 755 294 620 299 185 302 850
Driftsinntekter -155 671 -158 538 -161 405 -164 272
Eiendomsforvaltning 126 084 136 082 137 780 138 577
Sum tjenesteområdene
Driftsutgifter 4 000 868 4 090 008 4 148 853 4 214 873
Driftsinntekter -894 953 -925 378 -940 010 -958 631
Sum tjenesteområdene 3 105 916 3 164 630 3 208 843 3 256 241