Nye investeringsprosjekter

Investeringsoversikt nye prosjekter

Investeringsoversikt - tall i 1 000 kroner
  BevilgningPrognoseTotal bevilgningAnslag total kostnad
 FaseT.o.m. 201520162017201820192020-2022T.o.m. 2019 
Sum nye prosjekter     33 800 24 000 43 000 22 000 10 000 122 800  
Herav VAR                  
                   
Eiendom     3 900 0 0 0 0 5 200  
Nedre Sem - vann og avløp F0 0 3 900 0 0 0 0 3 900  
Øvre Sem F0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 1 000
Drengsrud idrettspark F0 300 0 0 0 0 0 300  
                   
Helse og omsorg    2 000 1 000 2 000 16 000 21 000 0 42 000 442 000
Solgården - rehab av sykehjem F0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 2 000
Nytt sykehjem F0   0 0 0 0 0 0 400 000
Omsorgsboliger funk/utviklingshemmede F0   1 000 2 000 16 000 21 000 0 40 000 40 000
                0 0
Oppvekst     0 0 0 0 0 500  
Sentrumsskole og BHG F0 500 0 0 0 0 0 500 400 500
                   
Kirken     19 400 0 0 0 0 19 400  
Askertun - rehabilitering F0   10 000 0 0 0 0 10 000 10 000
Vardåsen kirke - underetasjen F0   9 400 0 0 0 0 9 400  
Ny gravlund F0   0 0 0 0 0 0 100 000
                   
Kultur     1 500 1 000 5 000 1 000 10 000 8 500 18 500
Kulturhuset - inventar  F0   1 000 1 000 1 000 1 000 0 4 000 4 000
Kulturhuset - akustikk i biblioteket F0   500 0 0 0 0 500 500
Kulturhuset - vare/båreheis F0   0 0 0 0 10 000 0 10 000
Heggedal innbyggertorg: Inventar og utstyr F0   0 0 4 000 0 0 4 000  
                   
Natur og idrett:     5 000 6 000 0 0 0 11 000 11 000
Vant i Askerhallen og Holmenhallen F0   1 500 1 500 0 0 0 3 000 3 000
Vardåsen alpinsenter - ny preppemaskin F0   2 000 0 0 0 0 2 000 2 000
Risenga kunstis - ny ismaskin F0     2 000 0 0 0 2 000  
Bryggesti Grønnsund - Kyststien F0     2 500 0 0 0 2 500 2 500
Semsvannet - friluftsbase F0   1 500 0 0 0 0 1 500  
Borgen skole - flerbrukshall F0   0 0 0 0 0 0 50 000
                   
Teknikk og miljø     3 000 15 000 22 000 0 0 40 000 40 000
VAR-prosjekter                  
Andre prosjekter                  
Jacob Neumanns vei fortau F0   3 000 15 000 22 000 0 0 40 000 40 000
                   
Adm og ledelse     0 0 0 0 0 0 0