Spillemidler

Spillemiddelsøknader idretts-, frilufts og nærmiljøanlegg 2016-2019 (Nye søknader)
ProsjektStatusFinansieringKostnaderSpillemidler
Asker Tennisklubb, minitennis/lek m/ball Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 488 000 243 500
Asker Tennisklubb klubbhus, Rehabilitering Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 1 453 000 484 000
Arnestad stadion, rehabilitering kunstgress Påbegynt Asker kommune, NI 4 749 000 1 000 000
Holmen svømmehall Påbegynt Asker kommune, EF 275 000 000 31 000 000
Solvang skole, rehabilitering ballbinge  Påbegynt Asker kommune, skolen 802 000  300 000
Torsløkka shuffle-bane Ikke påbegynt Vardåsen Vel 260 000 130 000
Torsløkka bordtennisbane Ikke påbegynt Vardåsen Vel 75 000 37 500
Nordre Bondi gård aktivitetspark Ikke på begynt Asker kommune, AF 478 750 239 000
Heggedal klatreområde Trans’matorn Ikke påbegynt Asker kommune, KTA** 1 500 000 300 000
Mærraneset treningspark Ikke påbegynt Konglungen Vel ? ?
Merraneset sandvolleyballbane Ikke påbegynt Konglungen Vel ? ?
Sjøstrand bad, rehabilitering toalett Ikke påbegynt Asker kommune, NI ? ?
Semsvannsområdet Friluftsbase Ikke påbegynt Asker kommune, NI ? ?
Tveiterfossen bro, rehabilitering Ikke påbegynt Asker kommune, NI ? ?
Rehabilitering lysløyper Ikke påbegynt Asker kommune, NI ? ?
Dikemark kunstgressbane Ikke påbegynt Dikemark Idrettsforening ? ?
Vollen – to 7’erbaner Ikke påbegynt Vollen Ungdomslag ? ?
Landøya skole, idrettshall Ikke påbegynt HP/2018/350 mill. ? ?
Risenga nye ishall/flerbrukshall Ikke påbegynt Prognose 2022 312 000 000 ?
Borgen skole, idrettshall Ikke påbegynt Prognose etter 2022 50 000 000 ?
         
Spillemiddelsøknader 2016 – 2019 (Godkjente, men enda ikke tildelt spillemidler)
ProsjektStatusFinansieringKostnaderSpillemidler
Tveiter friluftstoalett (gjentatt søknad, tildelt 107’ i 2015)) Ferdigstilt HP 2015 471 000 128 500
Nesøya skole, idrettshall Påbegynt HP – 2011-14/210 mill. 63 672 000 7 000 000
Heggedal skole, idrettshall – volleyballstørrelse Påbegynt HP- 2011-14/230 mill. 45 078 000 5 000 000
Vardåsen skisenter – teknisk bygg og vannforsyning Ferdigstilt HP-2013/52 mill. 34 807 000 1 000 000
Vardåsen skisenter – lys i nedfart Ferdigstilt HP-2013/52 mill. 2 208 000 589 000
Vardåsen skisenter – Oppgradering eks. heis Ferdigstilt HP-2013/52 mill. 1 627 000 542 500
Vardåsen skisenter – Snøproduksjonsutstyr Ferdigstilt HP-2013/52 mill. 18 464 000  1 000 000
Nesøya idrettspark - Tennisbaner I Påbegynt Nesøya idrettslag 5 043 000 1 000 000
Nesøya idrettspark - Tennisbaner II Påbegynt Nesøya idrettslag 4 088 000 1 000 000
Vestlia O-kart Ikke påbegynt Asker Skiklubb 180 000 60 000
Blakstadtangen klubbhus, rehab. garderober Ikke påbegynt HP 2014/700’ 1 323 000 441 000
Nordre Bondi gård aktivitetsområde Ikke påbegynt Asker kommune, AF 375 000 187 500
Myrabakken balløkke Ferdigstilt Asker kommune, NI 600 000 300 000
Myrabakken Petanque-bane Ferdigstilt Asker kommune, NI 50 000 25 000 
Heggedal Terrengløype Transformatorområdet  Ikke påbegynt Asker kommune, KTA** 743 000 300 000
Heggedal sykkellek Transformatorområdet Ikke påbegynt Asker kommune, KTA** 2 123 000 300 000
Heggedal K15 Transformatorområdet Ikke påbegynt Asker kommune, KTA** 452 000 226 000
Heggedal K5 Transformatorområdet Ikke påbegynt Asker kommune, KTA** 452 000 226 000
Heggedal skileik Transformatorområdet Ikke påbegynt Asker kommune, KTA** 584 000 292 000
Heggedal lysanlegg Transformatorområdet Ikke påbegynt Asker kommune, KTA** 998 000 300 000
Heggedal Transform.- multifunksjonsbane Ikke påbegynt Asker kommune, KTA** 1 678 000 300 000

** Finansiering; Statens vegvesen, AK (tettstedsmidler), Sparebankstiftelsen, spillemidler

Spillemiddelsøknader Kulturarenaer 2014 – 2017 (nye søknader)
ProsjektStatusFinansieringKostnaderSpillemidler
Asker kulturhus, rehabilitering Ikke påbegynt HP 2016/1 mill. per år 4 000 000 ?