Felles for alle tjenesteområdene

Asker kommune har fem sentrale utfordringer som er gjennomgående for alle tjenesteområder - Medborgerskap og samskaping - Forebygging og tidlig innsats - God helhet og samhandling - God kvalitet - Nødvendig kompetanse

Strategier for tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling