Innledning - Administrasjon og ledelse

En kompetent og effektiv administrasjon er avgjørende for at Asker kommune skal nå sine mål.

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, virksomhetsstyring og internkontroll, analyse- og utredningsarbeid, samfunnsutvikling, driftsstøtte til virksomhetene og kommunikasjonstjenester.