Medvirkning

Sammen får vi til mer

Sykkelparken i Heggedal er et godt eksempel på samarbeid mellom kommunen og frivillige aktører.

Parken er tilrettelagt for å gi barn og unge en arena for lek og læring på sykkel innenfor trygge rammer. Her er det muligheter for både uorganisert aktivitet og læring av trafikksikkerhet.