Prisliste for kommunale tjenester

Oppvekst

Priser - tjenesteområde Oppvekst
Type brukerbetaling, gebyr eller avgiftGrunnlagsenhet for beregningAsker 2016Vedtak 2017
Barnehagene      
Foreldrebetaling barnehagebarn   per mnd. per mnd.
Full barnehageplass 5 dager per uke  2 655,00 2 730,00
Redusert barnehageplass 4 dager per uke  2 124,00 2 184,00
Redusert barnehageplass 3 dager per uke  1 593,00 1 638,00
Halv plass Halv plass  1 327,50 1 368,00
Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer.
Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst.
Skolefritidsordningen   per mnd. per mnd.
SFO - brukerbetaling 5 dager per uke  2 630,00 2 704,00
SFO - brukerbetaling 4 dager per uke  2 104,00 2 163,00
SFO - brukerbetaling 3 dager per uke  1 580,00 1 624,00
SFO - brukerbetaling Feriedager, per dag  260,00 267,00
SFO - brukerbetaling Dagbarn, per dag  170,00 175,00

Helse og omsorg

Priser - tjenesteområde Helse og omsorg
Type brukerbetaling, gebyr eller avgiftGrunnlagsenhet for beregningAsker 2016Vedtak 2017
Praktisk bistand i hjemmet   timepris timepris
Ingen egenbetaling Inntekt 0-2,5 G - -
Betales maksimalt for 2 timer pr mnd Inntekt 2,5-3 G  460,00 471,00
Betales maksimalt for 3 timer pr mnd Inntekt 3-4 G  460,00 471,00
Betales maksimalt for 4 timer pr mnd Inntekt 4-5 G  460,00 471,00
Betales maksimalt for 6 timer pr mnd Inntekt 5-6 G  460,00 471,00
Betales maksimalt for 8 timer pr mnd Inntekt 6 G +  460,00 471,00
  Kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste er beregnet til 471 kr timen.
       
Trygghetsalarm   per mnd. per mnd.
Ingen egenbetaling Inntekt 0-2,5 G  
Egenbetaling Inntekt 2,5 G+  239,00 245,00
       
Institusjonsopphold   per døgn per døgn
Opphold på trygghetsavdeling    184,00 189,00
Korttidsopphold eldre   Makspris iht. forskrift Makspris iht. forskrift
Korttidsopphold rehabilitering   Makspris iht. forskrift Makspris iht. forskrift
Dagsentertilbud inkludert transport   Makspris iht. forskrift Makspris iht. forskrift
Langtidsopphold i institusjon   Makspris iht. forskrift Makspris iht. forskrift
  * fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet
       
Transport til/fra arbeid og aktivitet   per mnd. per mnd.
Ingen egenbetaling Inntekt under 2,5 G - -
Egenbetaling Inntekt over 2,5 G:    
Egenbetaling 1 dag i uken  149,00 153,00
Egenbetaling 2 - 3 dager i uken  366,00 376,00
Egenbetaling 4 - 5 dager i uken  609,00 626,00
       
Etter skoletid (EST)   per mnd. per mnd.
EST-brukerbetaling 5 dager per uke  1 230,00 1 264,00
EST-brukerbetaling 4 dager per uke  1 038,00 1 067,00
EST-brukerbetaling 3 dager per uke  878,00 902,00
EST-brukerbetaling 2 dager per uke  630,00 647,00
EST-brukerbetaling 1 dag per uke  453,00 465,00
       
Egenbetaling for middag   per porsjon per porsjon
Egenbetaling Varm middag  74,00 76,00
Egenbetaling Dessert  15,00 15,00
       
Snømåking      
Egenbetaling Etter regning  fra utfører    
       
Brukerbetaling seniorsentre   per aktivitet per aktivitet
Aktivitet    15,00 15,00
       
    per behandling per behandling
Fotbehandling ved Asker, Vollen og Heggedal seniorsentre (rabattert pris ift. ordinær)  475,00 488,00
     
Utleiepriser Borgen seniorsenter  fast pris  fast pris
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, uten kjøkken.  425,00 437,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, med kjøkken.  635,00 653,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken.  585,00 600,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, med kjøkken.  795,00 817,00
Fredag kveld med kjøkken  1 060,00 1 090,00
Hele lørdag eller hele søndag, med kjøkken  1 060,00 1 090,00
Hel helg, fred., lørd., søn. med kjøkken  2 330,00 2 395,00
     
Utleiepriser Vollen seniorsenter fast pris fast pris
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, uten kjøkken.  425,00 437,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, med kjøkken.  635,00 653,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken.  585,00 600,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, med kjøkken.  795,00 817,00
Fredag kveld med kjøkken  1 380,00 1 418,00
Hele lørdag eller hele søndag, med kjøkken  1 380,00 1 418,00
Hel helg, fred., lørd., søn. med kjøkken  2 330,00 2 395,00
     
Utleiepriser Heggedal seniorsenter fast pris fast pris
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, uten kjøkken.  425,00 437,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, med kjøkken.  635,00 653,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken.  585,00 600,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, med kjøkken.  795,00 817,00
Fredag kveld med kjøkken  1 380,00 1 418,00
Hele lørdag eller hele søndag, med kjøkken  1 380,00 1 418,00
Hel helg, fred., lørd., søn. med kjøkken  2 330,00 2 395,00
     
Utleiepriser Holmen seniorsenter fast pris fast pris
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, uten kjøkken.  425,00 437,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld fast avtale over flere uker, med kjøkken.  635,00 653,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken.  635,00 653,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, med kjøkken.  850,00 874,00
Hel helg, fred.,lørd.,søn. med kjøkken (leier ut kun hel helg)  2 915,00 2 997,00
     
Utleiepriser Asker seniorsenter fast pris fast pris
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken, konferanserom  470,00 483,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken, arbeidsstue før kl. 16.30  425,00 437,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken, arbeidsstue etter kl. 16.00  690,00 710,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken, personalrom  265,00 272,00
Hverdager, man.,tirs.,ons., tors. Kveld ikke fast avtale over flere uker, uten kjøkken, datarom  635,00 653,00
Kveld ikke fast avtale over flere uker, med kjøkken (uten konveksjonsovn), selskap  1 855,00 1 910,00
Hel helg, fred., lørd., søn. Med kjøkken( uten konveksjonsovn) leier ut kun hel helg   3 180,00 3 269,00
Depositum ved utleie av seniorsenter er 500 kr.

Kultur, frivillighet og fritid

Priser - tjenesteområde kultur, frivillighet og fritid
Type brukerbetaling, gebyr eller avgiftGrunnlagsenhet for beregningAsker 2016Vedtak 2017
FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG PRIVATPERSONER BOSATT I ASKER
Kulturhus       
Teatersalen  Per time (min. 4 timer)  1 370,00 1 400,00
Teatersalvestibyle/Multisalvestibyle Per time Gratis  Gratis
Multisalen  Per time (min. 4 timer)  1 050,00 1 050,00
Festsalen  Per time (min. 2 timer)  395,00 410,00
Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris  7 200,00 7 400,00
Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen Pakkepris  12 265,00 12 600,00
Kjøkken Per time  80,00 85,00
Prøvesalen  Per time (min. 2 timer)  130,00 135,00
Møterom Per time  110,00 115,00
Bjørn Carlsen rommet Per time  150,00 160,00
Radar Scene*** Per time (min. 4 timer)  700,00 720,00
Radar Kafe (rusfri) Per time (min. 4 timer)  370,00 380,00
Radar kafe selskapspakke (+discoanlegg) Per time (min. 4 timer)  2 500,00 2 570,00
Radar studio (+tekniker 50 kr) Per time (min. 4 timer)  60,00 65,00
Bandøvingsrom (rusfritt) Per 3 timer  210,00 215,00
Venskaben, hele Per time (min. 2 timer)  500,00 515,00
Venskaben, storsalen Per time (min. 2 timer)  190,00 195,00
Venskaben, Formannskapssalen Per time (min. 2 timer)  125,00 130,00
Venskaben, Salongen Per time (min. 2 timer)  110,00 115,00
Venskaben, Kjøkken Per time (min. 2 timer)  100,00 105,00
Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris  7 450,00 7 650,00
Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen Pakkepris  14 500,00 14 900,00
Teknikere  Per time  400,00 415,00
Servicepersonell (Vaktmester/arr.ansvarlig) Per time  370,00 380,00
Lyd og lyspakke Radar Dagspris  2 215,00 2 280,00
Flygel Steinway, Teatersal Dagspris  1 550,00 1 600,00
Stort piano, Sauter Dagspris  750,00 770,00
Piano, lite, (Venskaben) Dagspris  450,00 465,00
Stemming, flygel/piano Dagspris  1 600,00 1 650,00
Video, lysbildefremviser, overhead, videokanon Dagspris Gratis Gratis
Musikkanlegg, Venskaben Dagspris  530,00 545,00
Musikkanlegg Kulturhuset - Festsalen Dagspris  330,00 340,00
Utleie utenfor huset Lyspakke Dagspris  950,00 980,00
Utleie utenfor huset dobbel lyspakke Dagspris  1 450,00 1 490,00
Lite lydanlegg Dagspris  900,00 925,00
Discoanlegg/sub Dagspris  1 200,00 1 250,00
Taleanlegg (1høytaler m/mikrofon), 50 % påfølg. dager Dagspris  530,00 545,00
PA-pakke Dagspris  2 300,00 2 350,00
Billettavgift Dagspris  15,00 20,00
       
PRISER FOR FASTE UKENTLIGE ØVELSER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Festsalen  Per time (min. 2 timer)  70,00 72,00
Venskaben, Storsalen  Per time (min. 2 timer)  75,00 77,00
       
PRISER FOR NÆRINGSLEIE OG PRIVATE UTENFOR ASKER KOMMUNE
Kulturhus forts.      
Teatersalen  Per time (min. 4 timer)  1 675,00 1 700,00
Teatersalsvestibyle Per time (min. 4 timer)  290,00 300,00
Multisalen  Per time (min. 4 timer)  1 390,00 1 430,00
Multisalsvestibylen  Per time (min. 4 timer)  345,00 355,00
Festsalen  Per time (min. 2 timer)  865,00 890,00
Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris  9 800,00 10 075,00
Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen Pakkepris  16 900,00 17 400,00
Kjøkken Per time  265,00 275,00
Prøvesalen  Per time (min. 2 timer)  385,00 395,00
Møterom Per time  275,00 285,00
Bjørn Carlsen rommet Per time  250,00 260,00
Radar Scene Per time (min. 4 timer)  880,00 900,00
Radar Kafe (rusfri) Per time (min. 4 timer)  650,00 670,00
Venskaben, hele Per time (min. 2 timer)  1 490,00 1 530,00
Venskaben, Storsalen Per time (min. 2 timer)  880,00 900,00
Venskaben, Formannskapssalen Per time (min. 2 timer)  445,00 460,00
Venskaben, Salongen Per time (min. 2 timer)  295,00 305,00
Venskaben, Kjøkken Per time (min. 2 timer)  295,00 305,00
Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris  11 330,00 11 650,00
Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen Pakkepris  22 300,00 22 950,00
Teknikere Per time  600,00 615,00
Servicepersonell (Vaktmester/arr.ansvarlig) Per time  495,00 500,00
Stor lyd og lys pakke Teater- og Multisalen Dagspris  5 500,00 5 650,00
Liten lyd og lys pakke Teater- og Multisalen Dagspris  2 800,00 2 880,00
Stor lyd og lys pakke Radar Dagspris  4 500,00 4 360,00
Liten lyd og lys pakke Radar Dagspris  2 300,00 2 365,00
Taleanlegg, dias, overhead, 16 med mer fremviser, internettilkobling og videokanon Dagspris Inkl i timespris Inkl i timespris
Flygel Steinway, Teatersal Dagspris  3 100,00 3 190,00
Stort piano, Sauter Dagspris  1 050,00 1 080,00
Piano, lite, (Venskaben) Dagspris  565,00 580,00
Stemming, flygel/piano Dagspris  2 000,00 2 050,00
Musikkanlegg, kulturhuset - festsalen Dagspris  465,00 480,00
Musikkanlegg, Venskaben Dagspris  700,00 720,00
Adm. gebyr for innkjøpstjenester   20 % 20 %
Utleie utenfor huset: Lyspakke Dagspris  1 380,00 1 420,00
Utleie utenfor huset: Dobbel lyspakke Dagspris  2 340,00 2 400,00
Utleie utenfor huset: Lite lyd-/discoanlegg Dagspris  1 390,00 1 430,00
Utleie utenfor huset: Taleanlegg (1 høyttaler m/mikrofon), påfølgende dager 50 % Dagspris  700,00 720,00
Utleie utenfor huset: PA pakke Dagspris  2 800,00 2 880,00
Billettavgift    30,00 35,00
       
Markedsføring i regi av Kulturhuset      
Obligatorisk basispakke organisasjoner    690,00 710,00
Obligatorisk basispakke næring    1 500,00 1 550,00
Oppføring i sesongprogram organisasjoner    1 500,00 1 550,00
Oppføring i sesongprogram næring    3 500,00 3 600,00
Skjermvisning i vestibylen, organisasjoner   Gratis Gratis
Skjermvisning i vestibylen 7 dager, næring    1 550,00 1 600,00
       
Kulturskole      
Ordinær undervisning Per år  4 450,00 4 575,00
Interpretasjon (20 min ekstra spilletid per uke) Per år  4 450,00 4 575,00
Samspillgruppe og storband Per år  2 470,00 2 545,00
Kor Per år  2 470,00 2 545,00
Musikkverksted Per år  2 470,00 2 545,00
Instrumentleie Per år  1 000,00 1 030,00
Dirigent korps/orkester Per årstime  8 800,00 9 050,00
Senior teater Per år  1 200,00 1 235,00
       
Risenga Svømmehall      
Funksjonshemmet, uføretrygdet og student løser barnebillett      
Enkeltbillett uten tilgang til basseng Stykkpris  40,00 45,00
Enkeltbillett  0-2 år Stykkpris  40,00 45,00
Enkeltbillett - før kl 12 Stykkpris  65,00 70,00
Enkeltbillett Barn 3-17 år (man-fre) Stykkpris  85,00 90,00
Enkeltbillett - Barn 3-17 år (helg) Stykkpris  105,00 110,00
Enkeltbillett - Voksen (man-fre) Stykkpris  125,00 130,00
Enkeltbillett - Voksen (helg) Stykkpris  140,00 145,00
Familiebillett (man-fre) Stykkpris  370,00 390,00
Familiebillett (helg) Stykkpris  440,00 455,00
Klippekort 12 klipp - Barn Per kort  750,00 700,00
Klippekort 12 klipp - Voksen Per kort  1 050,00 1 100,00
1/2 års kort (begge svømmehaller), barn Per kort   2 300,00
1/2 års kort (begge svømmehaller), voksen Per kort   2 600,00
Årskort  (begge svømmehaller)- Barn Per kort  2 900,00 3 000,00
Årskort (begge svømmehaller)- Voksen Per kort  3 900,00 4 100,00
Årskort - Familie Per kort  8 600,00 8 850,00
       
Landøya bad - billettpriser frem til stenging      
Funksjonshemmet, uføretrygdet og student løser barnebillett      
Enkeltbillett - før kl 08:30  Stykkpris  40,00 40,00
Enkeltbillett - Barn (under 18 år) Stykkpris  40,00 40,00
Enkeltbillett - Voksen Stykkpris  80,00 85,00
Familiebillett Stykkpris  220,00 230,00
Klippekort 12 klipp - Barn Per kort  400,00 410,00
Klippekort 12 klipp - Voksen Per kort  800,00 820,00
       
Holmen svømmehall - billettpriser, fra åpning      
Funksjonshemmet, uføretrygdet og student løser barnebillett      
Enkeltbillett uten tilgang til basseng Stykkpris   40,00
Enkeltbillett 0-2 år Stykkpris   45,00
Enkeltbillett Barn 3-17 år Stykkpris   45,00
Enkeltbillett - Voksen Stykkpris   90,00
Familiebillett - 2 barn + 2 voksne Stykkpris   240,00
Klippekort 12 klipp - Barn Per kort   450,00
Klippekort 12 klipp - Voksne Per kort   900,00
1/2 års kort (begge svømmehaller), barn Per kort   2 300,00
1/2 års kort (begge svømmehaller), voksen Per kort   2 600,00
Årskort  (begge svømmehaller)- Barn Per kort   3 000,00
Årskort (begge svømmehaller)- Voksen Per kort   4 100,00
       
Vardåsen Skisenter - billettpriser      
Enkeltbillett - under 6 år Stykkpris Gratis Gratis
Enkeltbillett - Barn (under 18 år) Stykkpris  15,00 15,00
Enkeltbillett - Voksen Stykkpris  25,00 25,00
Kveldskort kl 17:00-21:00 - Barn Per kort  175,00 180,00
Kveldskort kl 17:00-21:00 - Voksen Per kort  230,00 240,00
Dagskort kl 10:00-17:00 - Barn Per kort  230,00 240,00
Dagskort kl 10:00-17:00 - Voksen Per kort  270,00 280,00
2-dagerskort - Barn Per kort  360,00 370,00
2-dagerskort - Voksen Per kort  450,00 465,00
Årskort - Barn Per kort  2 500,00 2 600,00
Årskort - Voksen Per kort  3 200,00 3 300,00
Årskort - kjøp før 15.desember      1/2 pris
Skidag skoleelever per elev  75,00 50,00
       
Haller - trening og idrettsarrangement      
Trening i åpningstid, jfr tildeling   Gratis Gratis
Kamp arrangement - alle haller - idrettslag Per time  300,00 310,00
Arrangement Per døgn  3 500,00 3 600,00
Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner Per time  650,00 670,00
Sommertrening etter avtale - idrettslag Per time  165,00 170,00
       
Haller - trening og idrettsarrangement      
Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker    pris på forespørsel  pris på forespørsel
Leie utover åpningstid -ishall/svømmehall Per time  900,00 925,00
Leie utover åpningstid - idrettshall Per time  700,00 720,00
       
Risenga kunstisbane - trening og idrettsarrangement      
Trening i åpningstid - idrettslag   Gratis Gratis
Kamp/arrangement - idrettslag Per time  470,00 485,00
Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner Per time  650,00 670,00
Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker Per time  Pris på forespørsel Pris på forespørsel
       
Fotballbaner - trening og idrettsarrangement      
Trening 15/4 -15/10 - idrettslag   Gratis Gratis
Kamp/arrangement - per påmeldte lag, periode 15/4 - 15/10 Per sesong  1 000,00 1 030,00
Kunstgress 15/10 - 15/4 Per time  1 330,00 1 370,00
Kunstgress 15/10 - 15/4 - ugunstige tider (tidlig etterm./sen kveld) Rabatt 25 % 25 %
Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner Per time  650,00 670,00
Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker Per time  Pris på forespørsel  Pris på forespørsel
       
Kirken      
Festeavgift per år per grav (gravsted kan ha flere graver) Per gravsted  180,00 190,00
Kremasjonsavgift Per kremasjon  1 000,00 1 000,00
Leie av kapell/kirke for utenbygdsboende uten organist Per gang  1 500,00 1 500,00

Teknikk og miljø

Priser og gebyrer - tjenesteområde Teknikk og miljø
Type brukerbetaling, gebyr eller avgiftGrunnlagsenhet for beregningAsker 2016Vedtak 2017
Kommunalteknisk      
Årsgebyr, vann pr m³  Per m³  18,58 19,04
Årsgebyr, avløp pr m³  Per m³  18,32 21,61
Årlig vannmålerleie Annet  281,00 281,00
Årsgebyr, tømming av septiktank for inntil 3 m³  Per 3 m³  2 369,03 2 369,03
deretter pr m³ over 3 m³  Per m³  584,43 584,43
Tilknytningsgebyr for boliger, vann og avløp per m²  Per m²  181,25 181,25
Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri per m² Per m²  125,00 125,00
Renovasjon (restavfall)      
Grunnbeløp Annet  1 408,43 1 408,43
Literpris 2-hjulsbeholder (henting hver 14 dag) Per liter  15,08 15,08
Literpris 4-hjulsbeholder/nedgravdløsning ≤ 1 100 l. (min 5 i samarbeid, ukes henting) Per liter  14,24 14,24
Literpris stor container/nedgravd løsning ≥ 1 100 l. (ukeshenting) Per liter  10,69 10,69
Ekstrabeløp for henteavstand 10-20 m Annet  989,50 989,50
Ekstrabeløp for henteavstand 20-30 m Annet  1 319,00 1 319,00
Ekstra blå restavfallssekk Annet  50,00 50,00
Ekstratømming papir og plastemballasje Annet  375,00 375,00
Ekstratømming rest- og matavfall Annet  375,00 375,00
Ekstratømming rest- og matavfall på hentedag i mellomuke ved 14 dagers hentefrekvens Annet  150,00 150,00
Kompostering (skal ikke ha beholder til matavfall), reduksjon i gebyr Annet  -264,00 -264,00
Sommerabonnement      
Grunnbeløp 50 %    704,22 704,22
Variabelt beløp (50 % regnet ut i henhold til beholder volum)      
Rengjøring av 2-hjuls beholder Per gang  132,00 132,00
Rengjøring av 4-hjuls beholder Per gang  198,00 198,00
Rengjøring av nedgravd beholdere Per stykk  1 319,00 1 319,00
Literpris næringskunder restavfall Per liter  17,15 18,87
Literpris næringskunder restavfall stor container > 1 100 l Per liter  13,71 15,08
Literpris næringskunder papir Per liter  7,25 7,98
Literpris næringskunder papir, stor container > 1 100 l Per liter  5,80 6,38
Literpris næringskunder plastemballasje Per liter  7,63 8,39
Literpris næringskunder plastemballasje, stor container > 1000 l Per liter  6,01 6,61
Literpris næringskunder matavfall Per liter  12,50 13,75
Ekstratømming papir Annet  500,00 550,00
Ekstratømming plastemballasje Annet  500,00 550,00
Ekstratømming rest- og matavfall Annet  500,00 550,00
Tømmegebyr Yggeset avfallspark - husholdningsavfall      
Ekspedisjonsgebyr Yggeset avfallspark, inntil 150 kg Annet  50,00 50,00
Avfallsmengder over 150 kg Per tonn  1 000,00 1 000,00
Næringsavfall      
Fra første kilo Per tonn  1 400,00 1 400,00
       
Feiertjeneste      
Årsgebyr feiing og tilsyn Annet  330,00 300,00
Tilsyn gassanlegg Annet   190,00
       
Parkeringsavgift      
Parkeringsavgift på offentlig regulerte timeparkeringsplasser Per time  25,00 25,00
Parkeringsavgift  på offentlige regulerte dagparkeringsplasser i Asker sentrum(pendler) Per dag  30,00 30,00
Månedsavgift Per måned  400,00 400,00
Utenfor sentrum Per dag  25,00 25,00
       
Graving i vei       
Behandlingsgebyr  Per søknad (ekskl. mva.)  3 750,00 3 750,00
       
Forringelsesgebyr pr gravested      
Oppgravd areal 0-10 m²  Per gravested (ekskl. mva.)  2 500,00 2 500,00
Oppgravd areal 0-20 m²  Per gravested (ekskl. mva.)  3 750,00 3 750,00
Oppgravd areal 0-50 m²  Per gravested (ekskl. mva.)  6 250,00 6 250,00
Oppgravd areal 50-100 m²  Per gravested (ekskl. mva.)  12 500,00 12 500,00
       
Plan og bygningsavdeling      
Minstegebyr (M) i gebyrregulativ Plan og bygning Annet  2 060,00 2 150,00
       
Fyrverkeri      
Søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn Per søknad   2 500,00