Spillemidler

Spillemiddelsøknader idretts-, frilufts og nærmiljøanlegg 2017-2020 (Nye søknader)
ProsjektStatusFinansieringKostnaderSpillemidler
Dikemark kunstgressbane Ferdigstilt Dikemark Idrettsforening 6 775 500 2 260 000
Vollen kunstgress 7’erbane A Ferdigstilt Vollen Ungdomslag 3 575 000 1 000 000
Vollen kunstgress 7’erbane B Ferdigstilt Vollen Ungdomslag 3 575 000 1 000 000
Sjøstrand bad, rehabilitering toalett Ferdigstilt Asker kommune 2 700 000 700 000
Vant i Askerhallen ishall Ferdigstilt Asker kommune 1 500 000 500 000
Holmen svømmehall opplæringsbasseng Påbegynt Asker kommune 63 437 000 5 900 000
Holmen svømmehall rullestolheis Påbegynt Asker kommune 1 525 000 200 000
Holmen svømmehall sosialt rom Påbegynt Asker kommune 8 439 000 500 000
Holmen svømmehall styrketreningsrom Påbegynt Asker kommune 12 496 000 700 000
Holmen svømmehall sikkerhets/overvåkningsutstyr Påbegynt Asker kommune 6 020 000 700 000
Holmen svømmehall, hev- og senkbar bunn i opplæringsbasseng Påbegynt Asker kommune 6 358 000 1 000 000
Holmen svømmehall, hev- og senkbar bunn i konkurransebasseng Påbegynt Asker kommune 13 029 000 1 000 000
Vollen frisbeegolfbane Ikke påbegynt Vollen Ungdomslag 276 000 138 000
Dikemark/Oppsjø nærmiljøkart Ikke påbegynt Asker Skiklubb 52 000 26 000
Sem friluftstoalett Ikke påbegynt Asker kommune  400 000 133 000
Asker Tennishall, nybygg/utvidelse Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 3 750 250 1 000 000
Vant i Holmen ishall Ikke påbegynt Asker kommune 2 036 000 679 000
Landøya skole, idrettshall Ikke påbegynt AK, HP/2018/350 mill. 50 439 000 10 000 000
Landøya skole, klatrepark Ikke påbegynt AK, HP/2018/350 mill. 412 000 206 000
Landøya skole, ballbinge Ikke påbegynt AK, HP/2018/350 mill. 486 000 138 000
Rehabilitering kunstgressbaner/etablering av små KG-baner. Påbegynt Asker kommune, 5 mill. pr. år i perioden. 20 000 000 ?
Merraneset treningspark Ikke påbegynt Konglungen Vel ? 300 000
Merraneset sandvolleyballbane Ikke påbegynt Konglungen Vel ? 300 000
Asker Tennis, rehabilitering dekke Ikke påbegynt Asker Tennisklubb ? ?
Asker Tennis, boble over 2 utebaner Ikke påbegynt Asker Tennisklubb ? ?
Semsvanns-området friluftsbase Ikke påbegynt Asker kommune 1 500 000 500 000
Grønsund – Bryggesti kystveien Ikke påbegynt Asker kommune 2 500 000 ?
Askerhallen - rehabilitering Ikke påbegynt Asker kommune 25 000 000 ?
Blakstad kunstgressbane Ikke påbegynt IF Frisk fotball ? 2 500 000
Blakstad kunstgressbane, undervarme Ikke påbegynt IF Frisk fotball ? 700 000
Blakstad kunstgressbane, Idrettshus Ikke påbegynt IF Frisk fotball ? 1 000 000
Nesøya tennisanlegg, klubbhus/garderober Ikke påbegynt Nesøya IL ? ?
Risenga skole (kulturarena og uteområde) Ikke påbegynt Asker kommune 273 000 000 ?
Risenga nye ishall/flerbrukshall Ikke påbegynt AK, Prognose 2022 312 000 000 ?
Borgen skole, idrettshall Ikke påbegynt AK, Prognose etter 2022 50 000 000 ?
Blakstadtangen ny følgebåtbrygge Ikke påbegynt Asker Seilforening ? ?
Asker golfklubb, utvidelse klubbhus Ikke påbegynt Asker Golfklubb  3 215 000 1 071 000
Vollen rulleskiløype Ikke påbegynt Vollen Ungdomslag ? ?
Heggedal klatreområde Trans’matorn Ikke påbegynt Asker kommune, KTA ? ?
Føyka 7’erbane kunstgress Ikke påbegynt Asker Skiklubb 2 913 000 971 000
Norges sykkelforbunds kompetansesenter AS Ikke påbegynt Norges Sykkelforbund 181 000 000 ?
Askerhallen , rehabilitering Ikke påbegynt Asker kommune 25 000 000 ?

 

Spillemiddelsøknader 2017 – 2020 (Godkjente, men enda ikke tildelt spillemidler)
ProsjektStatusFinansieringKostnaderSpillemidler
Nesøya skole, idrettshall (gjentatt, kr. 4,328 mill i 2016) Ferdigstilt HP – 2011-14/210 mill. 63 672 000 2 672 000
Heggedal skole, idrettshall (gjentatt, kr.3 mill i 2016) Påbegynt HP- 2011-14/230 mill. 45 078 000 2 000 000
Nesøya idrettspark - Tennisbaner II Ferdigstilt Nesøya idrettslag 4 088 000 1 000 000
Blakstadtangen klubbhus, rehab. garderober Ferdigstilt HP 2014/700’ 1 323 000 441 000
Arnestad stadion, rehabilitering kunstgress Ferdigstilt Asker kommune, NI 4 031 000 1 000 000
Holmen svømmehall, hovedbasseng Påbegynt Asker kommune, EF 163 696 000 26 000 000
Transmatorn aktivitetspark lysanlegg Ferdigstilt Asker kommune, KTA 998 000 300 000
Transmatorn aktivitetspark multifunksjonsbane Ferdigstilt Asker kommune, KTA 1 678 000 300 000
Nordre Bondi aktivitetspark Påbegynt Asker kommune, AF 479 000 239 000
Nordre Bondi trimløype (akt.løype) Påbegynt Asker kommune, AF 375 000 188 000
Asker Tennisklubb, minitennis/lek m/ball Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 488 000 244 000
Torsløkka shuffle-bane Ferdigstilt Vardåsen Vel 264 000 132 000
Torsløkka bordtennisbane Ferdigstilt Vardåsen Vel 75 000 38 000

 

Spillemiddelsøknader Kulturarenaer 2017-2020 (nye søknader)
ProsjektStatusFinansieringKostnaderSpillemidler
Asker kulturhus, rehabilitering Ikke påbegynt HP 2016/2 mill. pr. år 4 000 000 ?
Verkstedet, Sem (Vevstua) Ikke påbegynt AK, 6 mill.  6 000 000 ?
Vardåsen kirke, kulturarena (underetasje) Ikke påbegynt 9,4 mill. i HP 2016-19 9 400 000 ?
Landøya skole, kulturarena Ikke påbegynt Asker kommune 7 950 636 ?