Spillemiddelsøknader idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg 2017-2020 (nye søknader)
ProsjektStatusFinansieringKostnaderSpillemidler
Dikemark kunstgressbane Ferdigstilt Dikemark Idrettsforening 6 775 500 2 258 500
Vollen kunstgress 7’erbane A Ferdigstilt Vollen Ungdomslag 3 575 000 1 000 000
Vollen kunstgress 7’erbane B Ferdigstilt Vollen Ungdomslag 3 575 000 1 000 000
Sjøstrand bad, rehabilitering toalett Ferdigstilt Asker kommune 2 700 000 700 000
Vant i Askerhallen ishall Ferdigstilt Asker kommune 1 500 000 500 000
Vant i Holmen ishall Ikke påbegynt Asker kommune 1 500 000 500 000
Holmen svømmehall opplæringsbasseng Påbegynt Asker kommune 39 141 100 4 500 000
Holmen svømmehall rullestolheis Påbegynt Asker kommune 640 000 200 000
Holmen svømmehall sosialt rom Påbegynt Asker kommune 5 206 820 500 000
Holmen svømmehall styrketreningsrom Påbegynt Asker kommune 7 710 000 700 000
Holmen svømmehall sikkerhets/overvåkningsutstyr Påbegynt Asker kommune 3 923 386 700 000
Holmen svømmehall, hev og senkbar bunn i opplæringsbasseng Påbegynt Asker kommune 2 203 500 700 000
Holmen svømmehall, hev og senkbar bunn i konkurransebasseng Påbegynt Asker kommune 4 906 500 700 000
Rehabilitering kunstgressbaner/etablering av små KG-baner. Påbegynt Asker kommune, 5 mill. pr. år i perioden. 20 000 000? ?
Merraneset treningspark Ikke påbegynt Konglungen Vel ? 300 000
Merraneset sandvolleyballbane Ikke påbegynt Konglungen Vel ? 300 000
Asker Tennishall, nybygg/utvidelse Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 2 000 000 ?
Asker Tennis, rehabilitering dekke Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 3 000 000 ?
Asker Tennis, boble over 2 utebaner Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 3 000 000 ?
Semsvann-området Friluftsbase Ikke påbegynt Asker kommune 1 500 000 500 000
Grønsund – Bryggesti kystveien Ikke påbegynt Asker kommune 2 500 000 ?
Askerhallen - rehabilitering Ikke påbegynt Asker kommune 25 000 000 ?
Blakstad kunstgressbane Ikke påbegynt IF Frisk fotball ? 2 500 000
Blakstad kunstgressbane, undervarme Ikke påbegynt IF Frisk fotball ? 700 000
Blakstad kunstgressbane, Idrettshus Ikke påbegynt IF Frisk fotball ? 1 000 000
Sem friluftstoalett Ikke påbegynt Asker kommune  ? ?
Landøya skole, idrettshall Ikke påbegynt AK, HP/2018/350 mill. ? ?
Nesøya tennisanlegg, klubbhus/garderober Ikke påbegynt Nesøya IL ? ?
Risenga skole (kulturarena og uteområde) Ikke påbegynt Asker kommune 273 000 000 ?
Risenga nye ishall/flerbrukshall Ikke påbegynt AK, Prognose 2022 312 000 000 ?
Borgen skole, idrettshall Ikke påbegynt AK, Prognose etter 2022 50 000 000 ?
Spillemiddelsøknader 2017-2020 (godkjente, men ennå ikke tildelt spillemidler)
ProsjektStatusFinansieringKostnaderSpillemidler
Nesøya skole, idrettshall (gjentatt, kr 4,328 mill. i 2016) Ferdigstilt HP – 2011-14/210 mill. 63 672 000 2 672 000
Heggedal skole, idrettshall (gjentatt, kr 3 mill. i 2016) Påbegynt HP- 2011-14/230 mill. 45 078 000 2 000 000
Nesøya idrettspark - Tennisbaner II Ferdigstilt Nesøya idrettslag 4 088 000 1 000 000
Vestlia O-kart Ferdigstilt Asker Skiklubb 180 000 60 000
Blakstadtangen klubbhus, rehab. garderober Ferdigstilt HP 2014/700’ 1 323 000 441 000
Asker Tennisklubb klubbhus, rehabilitering Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 1 453 000 484 000
Arnestad stadion, rehabilitering kunstgress Ferdigstilt Asker kommune, NI 4 749 000  1 000 000
Holmen svømmehall Påbegynt Asker kommune, EF 275 000 000 23 000 000
Heggedal skileik Transformatorområdet Ferdigstilt Asker kommune, KTA 584 000 292 000
Heggedal lysanlegg Transformatorområdet Ferdigstilt Asker kommune, KTA 998 000 300 000
Heggedal Transform.- multifunksjonsbane Ferdigstilt Asker kommune, KTA 1 678 000 300 000
Nordre Bondi gård aktivitetsområde Påbegynt Asker kommune, AF 375 000 187 500
Nordre Bondi gård aktivitetspark Påbegynt Asker kommune, AF 478 750 239 000
Asker Tennisklubb, minitennis/lek m/ball Ikke påbegynt Asker Tennisklubb 488 000 243 500
Solvang skole, rehabilitering ballbinge Ferdigstilt Asker kommune,  802 000 300 000
Torsløkka shuffle-bane Ferdigstilt Vardåsen Vel 260 000 130 000
Torsløkka bordtennisbane Ferdigstilt Vardåsen Vel 75 000 37 500
Heggedal klatreområde Trans’matorn Påbegynt Asker kommune, KTA** 1 500 000 300 000
Spillemiddelsøknader Kulturarenaer 2017-2020 (nye søknader)
ProsjektStatusFinansieringKostnaderSpillemidler
Asker kulturhus, rehabilitering Ikke påbegynt HP 2016/2 mill. pr. år 4 000 000 ?
Verkstedet, Sem (Vevstua) Ikke påbegynt AK, 6 mill.  ? ?
Vardåsen kirke, kulturarena (underetasje) Ikke påbegynt 9,4 mill. i HP 2016-19 ? ?
Landøya skole, kulturarena Ikke påbegynt Asker kommune ? ?