Oppvekst

Laster grafikk...

Et godt sted å vokse opp

Barn og unge i Asker-skolen opplever et trygt læringsmiljø, uten krenkelser og mobbing, viser Elevundersøkelsen. Barnehagene lykkes med å skape en god overgang til skolen, blant annet gjennom forebygging og tidlig innsats, ved å fremme barns sosiale kompetanse og stimulere språkutviklingen.

I 2017 satser kommunen videre på et fleksibelt tilbud for yngre elever som har behov for alternative læringsarenaer for kortere perioder. Evnerike barn blir oppdaget og fulgt opp med tilpasset opplæring, mens prosjektet "Knallstart" skal sikre bedre lese- og skriveopplæring på 1. og 2. trinn.

Les mer om Asker kommunes ambisjoner for oppvekstområdet