Strategiske prosjekter

Asker kommune har flere strategiske prosjekter. Disse er politisk vedtatt og skal fremme samfunnsutvikling og/eller tjenesteutvikling på tvers av tjenesteområdene, med særskilt finansiering og rapportering. Kommunen benytter porteføljestyring for å følge opp den strategiske prosjektporteføljen. Dette er nærmere omtalt under fokusområde Læring og fornyelse.

De strategiske prosjektene er i ulike faser. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de prosjektene som er i konsept-, planleggings- og gjennomføringsfasen. 

Prosjekter i konsept-, planleggings- og gjennomføringsfasen. 
ProsjektFase Kapittelreferanse
Asker velferdslab - tjenestedesign Gjennomføring Oppvekst
Helse og omsorg
FutureBuilt – energi og klima  Gjennomføring Samfunn
Områdeløft Borgen – medborgerskap  Gjennomføring Samfunn
Digital innovasjonsarena - KomInn Gjennomføring Læring og fornyelse
HelseFrem – regional folkehelsearena Konsept Samfunn
Kultur, frivillighet og fritid
Inkludering og mangfold  Konsept Samfunn
Digital læring i askerskolen Konsept Oppvekst
Enhetlig standard for kommunale formålsbygg Gjennomføring Eiendom

Tabellen under viser de strategiske prosjektene som er avsluttet, og der kommunen arbeider med å realisere gevinstene av prosjektet.

Prosjekter i realiseringsfasen
ProsjektMålepunkt Kapittelreferanse
Tidlig innsats i oppvekst 2017 Oppvekst 
Evaluering av Barne- og familieenheten 2015 Oppvekst
Boligsosialt utviklingsprogram 2017 Helse og omsorg
Eiendom

De ulike strategiske prosjektene er nærmere omtalt under det kapittelet som fremgår av kolonnen «kapittelreferanse».