Blikk for muligheter

"Jeg er interessert i fremtiden, fordi det er der jeg kommer til å tilbringe resten av livet mitt" – Charles F. Kettering

Asker kommune skaper verdier på nye måter gjennom å:

  • være åpne og involvere medarbeidere, politikere, innbyggere og andresamfunnsaktører
  • bruke ny viten til å skape ny praksis og bedre tjenester og bærekraftigsamfunnsutvikling
  • samle, dele og spre kunnskap, ideer og løsninger
  • bygge kultur for tillit, læring, initiativ og kreativitet
  • koble innovasjonsinitiativ med forsknings – og utdanningsinstitusjoner og næringsliv
  • bruke digitalisering av tjenestene som et strategisk virkemiddel i sitt innovasjonsarbeid
  • våge å la oss utfordre
  • akseptere risiko og lære av feilene vi gjør
  • tilby enkle og gode verktøy som støtter praktisk innovasjonsarbeid
  • måle at planlagte gevinster faktisk blir realisert