Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt, og økende miljøutfordringer krever kraftfulle tiltak. Kommunestyret har vedtatt ny kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-planen) for perioden 2018-2030.

Asker ønsker fortsatt å være en ledende kommune på energi-, klima- og miljøområdet, og setter seg ambisiøse mål i denne planen.

Lene Conradi på elsykkel
Elsykler kommer for fullt og utgjør en stadig større andel av sykkelsalget. Her ankommer ordfører Lene Conradi rådhuset på elsykkel.

Fotnotene har dessverre falt ut i nettversjonen av planen foreløpig, men disse kan finnes ved å hente opp PDF-versjonen.