Askers utvikling

Gjennom tidene har menneskene tilpasset seg og formet landskapet. Det er summen av de naturlige forutsetningene og menneskenes bruk av landskapet over tid som har formet det landskapet vi har rundt oss og i dag.

Landskap og historie