Bakgrunnslitteratur

  • Budstikkas store Asker og Bærum leksiskon.2008. (Red.): Bakken, Tor Chr.
  • Fortetting i eksisterende boligområder i Asker. Asker kommune 2006.
  • Marthinsen, Liv & Winge, Harald. 1983. Asker og Bærums historie til 1840. Universitetsforlaget.
  • Plan for forvaltning av faste kulturminner i Asker. Asker kommune 1994.
  • Puschmann, Oscar 2005. Nasjonal referansesystem for landskap – beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. NIJOS rapport 10/05.
  • Riksantikvaren, Veileder. Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven. Versjon II 2016.
  • Spor for Framtiden. Fylkesdelplan for kulturminner (2007-2018). Akershus fylkeskommune.
  • Thue, Lars. 1984. Asker og Bærums historie. Asker 1840-1980. Universitetsforlaget.
  • Torgersen, Halvard. 1941. Asker – bidrag til bygdas gårdshistorie. Faksimile av 2. utg. Grøndahl & Søn.