Bevaringsverdige boligområder 2006 - vedlegg 3

Liste fra rapport om fortetting i eksisterende boligområder, 2006.

Følgende områder, eller deler av områder ansees å ha stor bevaringsverdi:

 • Villaveien, Dikemark (del av område HS 8)
 • Slottsberget, Vardåsen (del av område VD 2)
 • Fusdal terrasse (BH31)
 • Jørnstadfeltet (del av BH 23)
 • Borgenbråten 31-101 (del av område R H9) • Pers vei, Bjerkås (A 19)
 • Bleikerfaret (BH 12)

Følgende områder, eller deler av områder, har bevaringsverdi:

 • Blakstad Hageby (BV 8)
 • Brusetkollen (JH 13)
 • Øvre Drengsrud vei, Drengs vei (VD 9)
 • Ånnerudskogen (D 31)
 • Erlands vei, Blakstadfeltet (BV 8)
 • Skytterveien (del av område BV 20)
 • Vestre Nes Hageby, Askåsen (del av område BM 9)
 • Brusetveien (H 5)
 • Ånnerudjordet (D 9)
 • Nordengen (del av område BM 24)
 • Johs. Hartmanns vei (del av område H 18)
 • Johs. Hartmanns vei (område H 17)
 • Bleikeråsen (del av område BH 5)
 • Vassbunn veien (område RH 3)
 • Bleikeråsen (område BH 9)
 • Tømtebakken (område BM23)

Se hele fortettingsrapporten