Litteraturliste

Relevante kommunale strategier, planer og standarder for Asker:

 • Energi – og klimaplan 2013-2030
 • Grunnlagsdokument for Strategi for kvalitet i Oppvekst 2025
 • Innovasjonsstrategi 2015-2018 – Blikk for muligheter!
 • Kommunedelplan for folkehelse (2015-2026)
 • Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune
 • Standard for trygt og godt læringsmiljø i Askerskolen
 • Standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Standard for vurdering for læring i Askerskolen
 • Strategi for kvalitet i Oppvekst 2025
 • Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene 2012-2015
 • Strategisk næringsplan 2015-2026
 • Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Askerskolen

Nasjonale dokumenter:

 • Ekspertgruppa for realfagene (2015) REALFAG Relevante - Engasjerende - Attraktive - Lærerike. Oslo: Kunnskapsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet (2006) Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Oslo: Departementet
 • Kunnskapsdepartementet. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Departementet.
 • Kunnskapsdepartementet (2013) Kompetanse for framtidens barnehage, Oslo: Departementet
 • Kunnskapsdepartementet (2015) Tett på realfag - Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)
 • NOU: 2015: 8. Ludvigsenutvalget. Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Oslo: Kunnskapsdepartementet