Litteraturliste

Relevante kommunale strategier, planer og standarder for Asker

 • Energi – og klimaplan 2013-2030
 • Grunnlagsdokument for Strategi for kvalitet i Oppvekst 2025
 • Innovasjonsstrategi 2015-2018 – Blikk for muligheter!
 • Kommunedelplan for folkehelse (2015-2026)
 • Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune
 • Standard for trygt og godt læringsmiljø i Askerskolen
 • Standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Standard for vurdering for læring i Askerskolen
 • Strategi for kvalitet i Oppvekst 2025
 • Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene 2012-2015
 • Strategisk næringsplan 2015-2026
 • Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Askerskolen

Her finner du lenker til kommunale planer.

Nasjonale dokumenter

Illustrasjonsbilde