Gode hjelpemidler når du skriver

Hjelp til klarere språk

Språkrådets klarspråksider finner du eksempeltekster, inspirasjon og tips til skrivearbeidet. Her kan du også laste ned «Kansellisten – ord og uttrykk som kan byttes ut».

KS har en nettside for klart språk i kommunesektoren, med en eksempelbase der norske kommuner deler sine klarspråkbearbeidede brev med hverandre.

Ta et gratis e-læringskurs i klarspråk, utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet.

Generelle språktips

Nettsidene til Språkrådet, www.sprakradet.no, har mange gode språktips. Du kan også stille språkspørsmål direkte til Språkrådet, enten på e-post sporsmal@sprakradet.no eller på telefon 22 54 19 50.

Ordbøker og oppslagsverk

Både Bokmålsordboka og Nynorskordboka er gratis og ligger ute på nett.

Nettsiden Korrekturavdelingen har gode tips om rettskriving og tegnsetting, www.korrekturavdelingen.no

Det finnes egne oppslagsverk for korrekt bruk av henvisninger, sitater og referanselister. For eksempel er Søk & skriv en tjeneste som flere av de største utdanningsinstitusjonene i Norge står bak: www.sokogskriv.no

Noen nyttige bøker:

  • Tanums store rettskrivningsordbok. 2005. Kunnskapsforlaget
  • Vinje, Finn-Erik. 2009. Skriveregler. Aschehoug
  • Vinje, Finn-Erik. 1998. Bedre norsk. Språkråd fra a til å. Fagbokforlaget