Rådmannen: Vi skal skrive forståelige og nyttige tekster

Rådmann Lars BjerkeSpråket er vårt viktigste arbeidsverktøy. Vi bruker det hver dag, blant annet i vedtak, brev, e-poster, saksframlegg, planer, strategier og tekster på nett. Målet med denne språkprofilen er å hjelpe oss i Asker kommune til å skrive enda bedre tekster. Språkprofilen gjelder for alle tekstene vi skriver, til alle målgrupper. Både enkeltpersoner, fagfolk, kollegaer, politikere og samarbeidspartnere skal forstå det vi skriver.

Vi skal skrive slik at leserne av våre tekster finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det de finner til å gjøre det de skal. Forhåpentligvis gjør dette at vi sparer både tid og penger, og at folk får en bedre opplevelse av kontakten med kommunen.

Et klart og mottakertilpasset språk i tekstene fra Asker kommune sikrer at innbyggerne vet om våre tilbud og tjenester, og hvilke muligheter, rettigheter og plikter de har. Ikke alle tekster kan være enkle, og ikke alle tekster kan være helt frie for fagspråk. Det viktige er at tekstene våre er tilpasset mottakeren. Noen ganger handler dette om å rydde opp og lage en logisk struktur. I andre tekster handler det om å finne gode løsninger for å forene komplisert juss og klart språk.

Godt språk er god service. Hvordan vi velger å uttrykke oss, sier noe om hvem vi er. Når vi velger klart og tilgjengelig språk, lever vi ut verdiene våre: åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt.

Lykke til med skrivingen!

Lars Bjerke
rådmann