Sjekk teksten din

Bruk denne sjekklisten for å kvalitetssikre tekstene dine. Skriv ut listen og heng den opp ved pulten!

Har du husket å

 • tenke igjennom hvem du skriver for, og hvilken situasjon de er i når de leser teksten din
 • tenke igjennom hvorfor du skriver, hva som er budskapet ditt, og hva du vil at leseren skal vite eller gjøre etter å ha lest teksten din
 • lage en overskrift som er utfyllende, søkbar og forteller hva teksten handler om
 • la informasjonen som er viktigst for leseren komme først i teksten
 • være tydelig på at det er Asker kommune som er avsender
 • henvende deg direkte, si du/deg og Asker kommune / vi – unngå å tiltale leseren i tredjeperson (som bruker, abonnent, grunneier, innbygger, søker)
 • bruke mellomoverskrifter for å gjøre teksten oversiktlig og lett å skumlese
 • lage avsnitt ofte nok, så teksten får et luftig preg
 • få fram hvem som gjør hva, ved å bruke aktive verb – unngå passive verb som slutter med –s
 • bruke verb i stedet for substantivuttrykk, for å gjøre teksten mer konkret – unngå ord som slutter på –ing eller –else
 • sette punktum ofte nok
 • bytte ut foreldede, byråkratiske ord og uttrykk (som således, hensynta, vedrørende)
 • unngå fagbegreper, fremmedord og forkortelser. Hvis du må bruke dem, forklar hva de betyr
 • bytte ut jålete og forslitte ord (som fokus, robust, gevinstrealisering, synergieffekt)
 • følge rettskrivings- og tegnsettingsreglene
 • lese teksten høyt for deg selv før du sender den fra deg
 • be en kollega om tilbakemelding på om teksten din er lett å forstå