Datoer, klokkeslett og telefonnummer

Bruk åtte siffer for dato i brev og dokumenter (i rekkefølgen dag-måned-år):
07.01.2015.

Bruk både bokstaver og tall for dato i løpende tekst:
7. januar 2015.

Bruk ordet den kun når du ikke oppgir måneden:
Du får lønn den 12. i hver måned.

Bruk fire siffer i klokkeslett med punktum mellom time og minutter:
07.15 og 12.00.

Skriv mobilnummer i grupper på tre, to og tre tall:
951 47 749.

Skriv faks- og fasttelefonnummer i fire grupper på to og to tall:
66 90 90 90.

Skriv fem- og sekssifrede telefonnummer i ett:
116117.