Slik skriver vi tall og beløp

Skriv tall til og med tolv med bokstaver:
Enheten har åtte ansatte.

Skriv store tall med siffer:
Budsjettet er på 650 000 kroner.

Unngå å blande siffer og bokstaver hvis du skal skrive flere tall i samme setning. Velg én av delene.
Enten: Fem av seksten kommuner svarte på undersøkelsen.
Eller: 5 av 16 kommuner svarte på undersøkelsen.

I tabeller skriver vi alle tall med siffer.

Dersom det er viktig å framheve selve tallet, kan du bruke siffer:
Klagefristen er 3 uker.

Siffer med fire tall kan skrives enten med eller uten mellomrom. Vær konsekvent i én og samme tekst.

Skriv siffer med fem tall eller mer med mellomrom mellom hvert tusen:
Asker kommune har cirka 60 000 innbyggere.

Skriv beløp og kroner helt ut i løpende tekst. Unngå komma og tankestrek etter beløpet:
540 kroner (store tall).
Ti kroner (små tall).

På norsk bruker vi komma i desimaltall, ikke punktum, og vi bruker flertall av substantivet:

  • 1,2 grader
  • 3,6 millioner