Faktagrunnlag

Tjenesteområde Eiendom har et godt utgangspunkt og ståsted for å videreutvikle organisasjonen, medarbeiderne og de tjenestene som skal leveres på tvers i organisasjonen.

Ståsted 2016