Driftsbudsjett for tjenesteområde Eiendom 2016

Driftsbudsjett 2016, regnskap 2015
 RegnskapVedtatt budsjettRegulert budsjett Forslag i løpende priser 
 2014201520152016201720182019
Lønn 88 572 89 084 94 821 94 821 94 821 94 821 94 821
Vedlikehold 50 153 45 975 47 049 48 158 49 268 50 378 51 487
Energi 20 493 20 733 20 083 20 083 20 083 20 083 20 083
Øvrige drifts-utgifter 90 459 87 286 117 601 117 617 129 372 132 827 135 382
Drifts-utgifter tjeneste-området 249 677 243 078 279 554 280 679 293 544 298 109 301 774
Drifts-inntekter  -146 030 -136 454 -149 123 -151 121 -153 988 -156 855 -159 722
Drifts-inntekter tjeneste-området -146 030 -136 454 -149 123 -151 121 -153 988 -156 855 -159 722
Netto drifts-utgifter tjeneste-området 103 646 106 623 130 431 129 558 139 556 141 254 142 051