Kommunale eiendommer med boligpotensial

Fremtidige boligtomter (lang og kort sikt)
GNRBNRBruksnavnBruk av grunnRolleArealSkolekretsAvsatt til bolig
234LANDAAS Landbruk/Fiske Hjemmelshaver 53977,6 Jansløkka Fremtidig, kort sikt
2137DRENGSRUD Anlegg idrett/sport Hjemmelshaver 39855 Drengsrud Nåværende
2342HØNSJORDET Landbruk/Fiske Hjemmelshaver 35087 Jansløkka Fremtidig, kort sikt
2623HOFSTADEIKENE Annet Hjemmelshaver 19344,2 Hofstad Nåværende 
3543BARNEHAGETOMT Institusjon Hjemmelshaver 4684 Hvalstad Omdisp bolig kpl
515JOMMA Annet Hjemmelshaver 36128,1 Bondi Fremtidig, lang sikt (BO15)
51160  Bergverk/Industri Hjemmelshaver 7142,5 Bondi Omdisp lang sikt
55427  Annet Hjemmelshaver 32327 Bondi Omdisp nåværende
6070PARSELL A Annet Hjemmelshaver 19166 Vettre Omdisp nåværende
6113GULLHELLA Annet Hjemmelshaver 89240,5 Blakstad Uregulert, fremtidig, kort sikt
6115KODALEN Annet Hjemmelshaver 17681,7 Blakstad Uregulert, fremtidig, kort sikt
70102  Annet Hjemmelshaver 25466 Arnestad Fremtidig, kort sikt
7731  Annet Hjemmelshaver 11024,6 Blakstad Fremtidig bolig, kort sikt
7868HEIMTUN Annet Hjemmelshaver 6483,5 Heggedal Uregulert fremtidig bolig, lang sikt (HE3)
78311  Annet Hjemmelshaver 166544,3 Heggedal Fremtidig bolig, lang sikt (HE3)
78316  Annet Hjemmelshaver 157205,4 Heggedal Fremtidig bolig, lang sikt (HE3)
7987KNAUSEN Bolig Hjemmelshaver 27364,8 Heggedal Nåværende
804ØVRE SÆTRE Annet Hjemmelshaver 47800 Heggedal Uregulert, fremtidig lang sikt (HE14)
81109  Annet Hjemmelshaver 4682 Solberg Nåværende (frittl. b 763m2/985m2/bh)
922INGELSRUD Annet Hjemmelshaver 96434 Vardåsen Fremtidig bolig lang sikt (VA1)
9252  Annet Hjemmelshaver 51214,3 Vardåsen Nåværende (VA2)