Bil ved Venskaben

Temaplanen for parkering skal bidra til at kommunens strategiske målsetninger oppnås. Kommunens oppgave som arealmyndighet er å legge til rette for at flere kan få en «kortreist hverdag»; korte avstander mellom hjem og jobb/ fritidsaktiviteter, og mellom hjem og et godt kollektivtilbud.

I arbeidet med videreutvikling av tettsteder og møteplasser, skal temaplanen bidra til et attraktivt og trygt gatebilde.