Vi ønsker at alle skal ha en trygg og god oppvekst i Asker. Samtidig ser vi at for mange Asker-barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.

- Vi vet at barn i en slik situasjon er spesielt sårbare når det gjelder egen helse og at de står i fare for å oppleve utenforskap og marginalisering, sa Lene Conradi etter at temaplanen ble vedtatt 14. november 2017.

De fleste barn og unge har foreldre som er involverte og engasjerer seg i sine barns hverdag , og nyter godt av den velstandsøkning som har vært i Norge og i Asker. Samtidig skjer det en utvikling der forskjellene øker , og et av utslagene her er en økt barnefattigdom. Dette er en alvorlig situasjon for de barn og unge det angår. Temaplan for bekjempelse av fattigdom 2017 – 2020 legger spesielt vekt på aldersgruppen barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt.