Altfor mange utsettes for vold i nære relasjoner. Dette er svært alvorlig for dem det gjelder, og et samfunnsproblem vi hele tiden må ha oppmerksomhet på.

- Vi har alle et ansvar for å varsle dersom vi får kjennskap til vold i nære relasjoner, sa ordfører Lene Conradi etter at Kommunestyret i Asker 14. november 2017 enstemmig vedtok Temaplan for vold i nære relasjoner.

Målet med temaplanen er at hjelpeapparatet skal få økt kompetanse til å avdekke vold i nære relasjoner og at flere skal få hjelp til å komme seg ut av et liv preget av vold. Å komme tidlig inn i situasjoner der vold, overgrep og krenkelser begås, er viktig for å kunne tilby hjelp og kunne bryte voldsatferden. 

Det er i hovedsak kvinner og barn som er mest utsatt for vold i nære relasjoner. Statistikken viser også at siden 2010 har antallet utsatte for mishandling i familieforhold fortsatt å vokse. Det er imidlertid ikke voksne kvinner som nå er de mest utsatte i disse anmeldelsene, men barn.